miniatura

W Wielki Czwartek – jako chrześcijanie wspominamy wieczerzę paschalną, podczas której Jezus ustanowił sakrament Wieczerzy Pańskiej. W wielu parafiach zamiast nabożeństwa odbywają się tego dnia spotkania – nazywane kolacjami paschalnymi czy wieczorami sederowymi. Przypomina się podczas nich tradycje żydowskie, których przestrzegał Jezus, ale też słowa ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Od Wielkanocy do Wniebowstąpienia „Od dawna już polubiłem szczególnie czas między Wielkanocą a Wniebowstąpieniem. Przecież to czas wielkich napięć. Jak mogą ludzie wytrzymać napięcia ziemskie, jeżeli nic nie wiedzą o napięciu między niebem a ziemią?” – pyta ks. Dietrich Bonhoeffer. A gdyby rozciągnąć ów odcinek czasu o wcześniejsze dni, poczynając od Niedzieli Palmowej? Refleksja Bonhoeffera skłania do zadania i tego fundamentalnego pytania: jak mogą[...]