miniatura

Czyje to święto? Właśnie wieczności, a nie umarłych! Jakby oni nigdy do wieczności powołani zostać nie mieli! Czyżby niektórzy „chrześcijanie” zapomnieli słów samego Jezusa: „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łk 21,28) – „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Czyżby zapomnieli o cierpieniu i zmartwychwstaniu Chrystusa, który cierpiał za nasze grzechy? A przecież, jak pisał Jan Kalwin: „człowiek dostępuje darmowego przebaczenia grzechów i uznajemy tylko jedno zadośćuczynienie – zadośćuczynienie dokonane przez Chrystusa przez złożenie swego życia za ofiarę za nasze grzechy”. Człowiek jest istotą grzeszną i nie jest w stanie ustrzec się sam przed przekraczaniem Bożych przykazań, a „im bardziej oddala[...]

miniatura

„I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły, i nie ma już morza. I zobaczyłem miasto święte, Nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga, przygotowane jak panna młoda, przystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówił: Oto miejsce przebywania Boga z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A Ten, który siedzi na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I mówi: Zapisz to, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to[...]

miniatura

– pamiętajmy o nieużytkowanych cmentarzach   „Największe skupienie naszych współwyznawców jest w Łączce” – można przeczytać w protokole wizytacyjnym generalnego superintendenta ks. Juliusza Burschego, który przebywał w Węgrowie 2 i 3 kwietnia 1927 roku. Ewangelicka Łączka miała wtedy kilkudziesięcioletnią historię. Stan liczebny parafii węgrowskiej nie przekraczał po wojnie światowej dwóch tysięcy „dusz”, rozproszonych w pięciu powiatach. Było to znacznie mniej niż wykazywał protokół wizytacyjny z 1911 roku. Przed I wojną światową istniało 480 tzw. numerów, od których płaciło się parafialną składkę, wobec 328 numerów w 1927 roku. Łączka leży w gminie Żeliszew na skraju powiatu siedleckiego. Do najbliższej stacji kolei warszawsko-terespolskiej, istniejącej od 1866 roku, jest 6 km. Dziś do Łączki dojeżdża[...]

miniatura

– czyli o sensie życia i umierania Z czasów mojego wczesnego dzieciństwa jak przez mgłę pamiętam odwiedzanie grobów bliskich w dniu 1 listopada. Ewangelickie cmentarze były wtedy niemal zupełnie ciemne, skromnie przyozdobione donicami marcinków – drobnych astrów hodowanych przez całe lato. Dziecięce oczy z zachwytem zerkały na mijane po drodze nekropolie braci katolików, rozświetlone tysiącami świeczek i zniczy. „Żebyście mi żodnych świyczek nie polili jak umrym!” – grzmiała babcia, gdy tradycja zapalania zniczy zaczęła pojawiać się i na naszych cmentarzach. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że nie tylko zwyczaj zapalania światła na grobach przeniknął do tradycji polskich luteran, ale samo wspominanie zmarłych w tym dniu. Od początku XIX w. ewangelicy wspominali swoich bliskich i rozmyślali o sprawach życia i śmierci w ostatnią[...]

miniatura

– pamięć o kościele i cmentarzu w Grodźcu Porządkowanie i renowacja cmentarza ewangelickiego oraz ruin kościoła w Grodźcu to najnowszy projekt realizowany przez wolontariuszy stowarzyszenia „Frydhof”. Jego członkowie zajmują się przywracaniem pamięci o wielokulturowości wschodniej części Wielkopolski. „Pamiętamy o wielokulturowym Grodźcu” to nazwa projektu realizowanego przez wolontariuszy pod patronem Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ratowania Pamięci „Frydhof” z Konina. Wnioskodawcą projektu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie. Wolontariusze sprzątanie rozpoczęli przed wakacjami, a prace kontynuowali jesienią. Parafia i kościół w Grodźcu Grodziec, to niewielka miejscowość w powiecie konińskim. Pod koniec XVIII wieku do lasów Puszczy Pyzdrskiej ściągano osadników z Europy Zachodniej, aby zagospodarowywali te[...]