miniatura

W Komendzie Głównej Policji w Warszawie 16 czerwca 2023 roku podpisano porozumienie pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP a Komendą Główną Policji w Warszawie, dotyczące funkcjonowania Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji. Dokument podpisali zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Po 24 latach od powołania pierwszego ewangelickiego duszpasterza policji nastąpiło formalne uregulowanie zasad funkcjonowania tego duszpasterstwa. Obaj sygnatariusze wyrazili radość z podpisania porozumienia oraz wolę dalszej dobrej współpracy. W uroczystości uczestniczył także zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Krzysztof Kozieł oraz Ewangelicki Duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik z Cisownicy, który na mocy podpisanego porozumienia został[...]

a1

Jak co roku 1 września upamiętniono kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego dnia w Cieszynie pod pomnikiem ofiar hitleryzmu po wspólnej modlitwie przedstawicieli służb mundurowych prowadzonej przez kapelanów różnych wyznań złożono wiązanki kwiatów. Obchody 82. rocznicy wybuchu wojny odbyły się też w Katowicach, gdzie 10 września przed symbolicznym Grobem Policjanta Polskiego upamiętniono zmarłych i pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej. W Warszawie 2 września obchodzono też 21. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, gdzie spoczywa około 5 tysięcy zamordowanych przez stalinowski reżim polskich policjantów. Po nabożeństwie w katedrze polowej na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy pomniku poległych policjantów odbył się apel pamięci. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczył ks. Marek Twardzik –[...]

miniatura

W listopadzie ukazał się pierwszy numer „Kwartalnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji”. Jest on dostępny wyłącznie w Internecie i przeczytać go można na stronie www.kapelanpolicji.pl albo na Facebooku duszpasterstwa. Periodyk jest skierowany przede wszystkim do policjantów i policjantek oraz pracowników cywilnych policji, ale jego treści mogą zainteresować też innych. Na przykład problem agresji, której poświęcony jest pierwszy numer. Z biblijnego punktu widzenia pisze o tym ks. Marek Twardzik, ewangelicki kapelan policji, a pod kątem psychologicznym agresywne zachowania i sposoby radzenia sobie z nimi prezentuje podkom. Magdalena Walukiewicz. Ponadto w numerze relacje z jesiennych rocznic, w obchodach których uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych i kapelani. Każdy numer pisma będzie składał się z części tematycznej oraz[...]