miniatura

W listopadzie ukazał się pierwszy numer „Kwartalnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji”. Jest on dostępny wyłącznie w Internecie i przeczytać go można na stronie www.kapelanpolicji.pl albo na Facebooku duszpasterstwa. Periodyk jest skierowany przede wszystkim do policjantów i policjantek oraz pracowników cywilnych policji, ale jego treści mogą zainteresować też innych. Na przykład problem agresji, której poświęcony jest pierwszy numer. Z biblijnego punktu widzenia pisze o tym ks. Marek Twardzik, ewangelicki kapelan policji, a pod kątem psychologicznym agresywne zachowania i sposoby radzenia sobie z nimi prezentuje podkom. Magdalena Walukiewicz. Ponadto w numerze relacje z jesiennych rocznic, w obchodach których uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych i kapelani.

Każdy numer pisma będzie składał się z części tematycznej oraz informacyjnej. Następny numer ukaże się w styczniu pod hasłem B jak Bezpieczeństwo i jak mówi jego redaktor, będzie dotykał tego, co w szerokim znaczeniu łączy się z spokojem ducha, wyciszeniem, z tak potrzebnym nam wszystkim „parasolem bezpieczeństwa”.

Ewangelickie Duszpasterstwo Policji jest służbą towarzyszenia człowiekowi w jego drodze, zarówno osobistej, jak i zawodowej. Ma ona odniesienie do Boga, a dokonuje się wśród ludzi. W kwartalniku znaleźć też można informacje adresowe duszpasterstwa i zachętę do kontaktu z kapelanem.          

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2020