a1

Jak co roku 1 września upamiętniono kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego dnia w Cieszynie pod pomnikiem ofiar hitleryzmu po wspólnej modlitwie przedstawicieli służb mundurowych prowadzonej przez kapelanów różnych wyznań złożono wiązanki kwiatów. Obchody 82. rocznicy wybuchu wojny odbyły się też w Katowicach, gdzie 10 września przed symbolicznym Grobem Policjanta Polskiego upamiętniono zmarłych i pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej.

W Warszawie 2 września obchodzono też 21. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, gdzie spoczywa około 5 tysięcy zamordowanych przez stalinowski reżim polskich policjantów. Po nabożeństwie w katedrze polowej na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy pomniku poległych policjantów odbył się apel pamięci.

We wszystkich tych uroczystościach uczestniczył ks. Marek Twardzik – ewangelicki duszpasterz policji. Z jego inicjatywy 4 września w parafii w Cisownicy, gdzie jest proboszczem, odbyło się spotkanie policjantów wyznania ewangelickiego. Zebrani wysłuchali prelekcji ks. prof. Marka Uglorza pt: Jesteście strażnikami życia i sprawiedliwości oraz utworów muzycznych w wykonaniu Zofii Bujok – śpiew oraz Michała Kasztury – gitara. Był to czas wspólnych rozmów, poznawania się i pogłębiania wzajemnych relacji.

Więcej o duszpasterstwie policji – www.kapelanpolicji.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2021