miniatura

– zjazd młodych dorosłych W dniach 26-28 kwietnia 2024 r. w Wiśle-Jaworniku odbył się już 3. Zjazd Młodych Dorosłych 20+, w którym udział wzięło prawie 80 osób. Tematem zjazdu były trzy słowa: Przetrwasz, Wytrwasz, Trwasz? Pierwszy dzień upłynął na poznawaniu się już tradycyjnie w „wężyku” – twarzą w twarz, a także na integracji przy planszówkach. Sobota rozpoczęła się od wykładu na temat Jak to wszystko przetrwać?, który w interesujący, a czasem także żartobliwy sposób, przedstawił ks. Marcin Podżorski, zapewniając, że mimo różnych kryzysów, warto trwać w Bogu. Drugi wykład Jak poradzić sobie z kryzysem? wygłosiła psycholog Ula Czudek, wskazując, jak czerpać siły z obecności drugiego człowieka. Po obiedzie uczestnicy w grupach odpowiadali na pytania: Skąd się bierze kryzys, czy jest on Bożą wolą, czego ma nas[...]

miniatura

Wisła-Jawornik W dniach 22 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 r. już po raz 26. Dom Gościnny w Wiśle-Jaworniku stał się miejscem spotkań, rozmów, wspólnych posiłków i rodzinnej atmosfery. We wczasach świąteczno-noworocznych uczestniczyło 25 osób. Uczestnicy przybyli z kilkunastu różnych parafii diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Kilka osób przyjechało po raz pierwszy, ale większość to już stali bywalcy. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia ewangelicka przy wsparciu Diakoni Polskiej. W czasie wigilijnego wieczoru, świątecznego obiadu oraz niektórych spotkań obecny był proboszcz ks. Marcin Podżorski. Na co dzień wczasowiczami opiekował się ks. Zdzisław Sztwiertnia, emerytowany proboszcz. Uczestników odwiedził również ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przybliżył historię diakonatu Eben-Ezer oraz biskup Adrian Korczago, który podzielił[...]

miniatura

W Wiśle-Jaworniku 11 października 2020 r. ks. Marcin Podżorski został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii ewangelickiej. Dokonał tego aktu, w zastępstwie bp. Adriana Korczago, ks. radca Waldemar Szajthauer wraz z asystentami – ks. Mirosławem Czyżem z Pszczyny oraz ks. Tymoteuszem Bujokiem z Centrum Misji i Ewangelizacji. W imieniu rady parafialnej nowego proboszcza w parafii przywitał kurator Władysław Szalbot, który odczytał także list gratulacyjny od burmistrza miasta Wisły Tomasza Bujoka. Nowy proboszcz wygłosił do zebranych parafian i gości kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 6,66-69. Podczas uroczystości podziękowano także długoletniemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, który od 1992 roku kierował domem gościnnym, w 1994 roku został administratorem nowo powstałej parafii w Wiśle-Jaworniku, a w 1996 roku został wybrany[...]