miniatura

W Wiśle-Jaworniku 11 października 2020 r. ks. Marcin Podżorski został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii ewangelickiej. Dokonał tego aktu, w zastępstwie bp. Adriana Korczago, ks. radca Waldemar Szajthauer wraz z asystentami – ks. Mirosławem Czyżem z Pszczyny oraz ks. Tymoteuszem Bujokiem z Centrum Misji i Ewangelizacji. W imieniu rady parafialnej nowego proboszcza w parafii przywitał kurator Władysław Szalbot, który odczytał także list gratulacyjny od burmistrza miasta Wisły Tomasza Bujoka. Nowy proboszcz wygłosił do zebranych parafian i gości kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 6,66-69.

Podczas uroczystości podziękowano także długoletniemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, który od 1992 roku kierował domem gościnnym, w 1994 roku został administratorem nowo powstałej parafii w Wiśle-Jaworniku, a w 1996 roku został wybrany proboszczem parafii. Ks. radca Waldemar Szajthauer przypomniał drogę służby ks. Zdzisława Sztwiertni zapoczątkowaną na Mazurach w Nidzicy i Działdowie, a następnie w Ustroniu i Wiśle, podziękował także pastorowej Ewie Sztwiertni, za wspieranie męża w służbie.

W liturgii uczestniczył ks. radca Marek Londzin, teksty biblijne czytały pastorowe – Ewa Sztwiertnia i Elżbieta Podżorska. Wystąpiło także rodzinne trio – Przemysław Sztwiertnia, Anna Iskrzycka i ks. Piotr Sztwiertnia – śpiewając kilka pieśni.

zdjęcia: Szymon Brodacki

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2020