miniatura

Co wspólnego mają z sobą Wyższobramski Chór Kameralny, Cieszka Żółtko, wystawa Biblia wczoraj i dziś, bp Karin Johannesson, chór Concordia, wystawa obrazów ozorkowskiego malarza? Okazuje się, że sporo – wszystkie wiążą się z Ozorkowem. Przez cały październik Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie świętuje 180-lecie wybudowania swojego kościoła Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, który jest jednym z ciekawszych architektonicznie kościołów ewangelickich w Polsce.

Inaugurujące obchody nabożeństwo odbyło się w dniu 1 października 2022 r. z udziałem biskupa Kościoła Jerzego Samca, biskupa diecezji warszawskiej Jana Cieślara oraz gości ze Szwecji. W liturgii uczestniczyli czynnie: ks. Halina Radacz, ks. Katarzyna Rudkowska, ks. Wojciech Rudkowski i nowy proboszcz administrator parafii ks. Bogdan Wawrzeczko. W uroczystościach uczestniczył też długoletni duszpasterz ozorkowskich ewangelików ks. Marcin Undas.

Bp Karin Johannesson z Uppsali, która wygłosiła kazanie, przyjechała do Polski razem z kuratorem uppsalskiej diecezji, w celu podpisania na kolejne lata porozumienia o partnerstwie między Kościołem Szwecji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Udział w nabożeństwie wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu ze starostą zgierskim Bogdanem Jarotą oraz Karol Werner – potomek fundatorów kościoła. Bezpośrednio po nabożeństwie jego uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas w parafialnym ogrodzie poznając się, rozmawiając i posilając się. Wystawę: Biblia wczoraj i dziś otworzyła Jadwiga Zalisz, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, odbył się też koncert ewangelickiego chóru Concordia ze Zgierza. Dzień pełen atrakcji – tak, ale to był dopiero początek obchodów.

Chór Concordia

Kolejnego dnia, w niedzielę, mieszkańców miasta zaproszono na dni otwarte kościoła – w godzinach od 11 do 17 mogli zwiedzać kościół oraz dwie wystawy zorganizowane na emporach – biblijną i malarstwa Pawła Jaszczaka – a także porozmawiać i posilić się w parafialnej, namiotowej kawiarence. Przez kolejny tydzień wystawy otwarte była dla zwiedzających. Tydzień później, 9 października, odbyło się spotkanie Twarzą w twarz, a to za sprawą Cieszki Żółtko, która zaprezentowała monodram o takim właśnie tytule. Pozostał jeszcze ostatni akcent tegorocznych obchodów – koncert Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbędzie się 30 października w ozorkowskim kościele.    

XBW

Wystawa Biblia wczoraj i dziś

Z dziejów parafii i kościoła

Ozorków zawdzięcza rozwój dwóm ewangelickim rodzinom fabrykantów – Schlösserów i Wernerów. W pierwszej połowie XIX wieku pierwsza zbudowała fabrykę bawełny, druga – farbiarnię. Wkrótce Ozorków, rozszerzając działalność na Zgierz i Łódź, stał się znaczącym ośrodkiem przemysłu włókienniczego.

Parafia oficjalnie powstała w 1826 roku. Zaangażowane religijnie rodziny przeznaczyły ogromne środki finansowe na wzniesienie ewangelickiego kościoła. Poświęcenie neoklasycystycznego gmachu nastąpiło 9 października 1842 roku. Od figur dwunastu apostołów, którymi budowla jest zwieńczona, kościół otrzymał nazwę. Jego fasadę ozdabia wysoki portyk wsparty na czterech korynckich kolumnach i wieńczy trójkątny tympanon.

W okresie powojennym kościół został zamieniony na obóz. Parafia pozbawiona duszpasterza i możliwości jakiejkolwiek działalności i egzystencji praktycznie przestała istnieć. Plebania jak i inne budynki parafialne zostały zamieszkane przez obcych wyznaniowo lokatorów. Budynek kościoła po likwidacji obozu został przejęty i użytkowany przez Kościół Rzymskokatolicki.

Pierwsze powojenne nabożeństwa ewangelickie odbywały się pod gołym niebem na cmentarzu przy mauzoleum Schlössera. Kościół został zwrócony dopiero w 1953 roku – ogołocony z organów, ławek i dzwonów. Parafia liczyła wtedy kilkuset wiernych. Obecnie ozorkowscy ewangelicy tworzą niewielką, ale jedną z prężniejszych parafii diecezji warszawskiej. Dzięki ich zaangażowaniu organizowane są akcje charytatywne, ewangelizacje, zajęcia biblijne dla dzieci, koncerty i konkursy otwarte również dla mieszkańców gminy.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2022