miniatura

W latach poprzednich w Zelowie w Parafii Ewangelicko-Reformowanej odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w ścisłej współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Rok 2020 nie pozwolił nam, z przyczyn związanych z epidemią, na kontynuację ukutej już tradycji. Pozwolił jednak na refleksję, czy dotychczasowa forma Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie (TEZ) odpowiada zarówno potrzebom obu Kościołów, jak i naszym obecnym realnym możliwościom. Potrzeby, ale też formy wyrazu i praktyki pobożności zmieniły się znacząco w ostatnich latach, a nasze możliwości zaangażowania są może i niemałe, ale już łatwiej ulegamy zmęczeniu. Po dłuższej refleksji podjęliśmy decyzję, że w roku 2021, nieco z duszą na ramieniu, nie wiedząc, czy będzie to możliwe, postanawiamy nie online, ale realnie, zorganizować podobne do dawnych wydarzenie wakacyjne, jednak o nieco innym wymiarze.

Po pierwsze, skróciliśmy czas z tygodnia do trzech dni i spotkaliśmy się w dniach 23-25 lipca. Właściwie czterech, jeśli doliczyć do nich śniadanie dla 30 mężczyzn, które odbyło się tydzień wcześniej. Zrezygnowaliśmy z nazwy Tydzień Ewangelizacyjny na rzecz Święta Kościoła w środku Polski. Pozostaliśmy w tym samym partnerstwie, korzystając z tegorocznego tematu TE w Dzięgielowie – Odpuść. Przyjęliśmy jednak odmienną niż poprzednio zasadę, że nie chcemy zarzucić uczestników mnogością zajęć, a raczej kontynuując seminaria tematyczne dać więcej czasu i okazji do spotkań, rozmów, nawiązywania kontaktów.

Seminaria prowadzili Mariola i Roman Fengerowie

Każdego dnia program rozpoczynał się wcześniej niż dotąd, ale nie kończył się w tak późnych godzinach, jak w latach poprzednich. Spotkania główne – zwiastowanie mówcy, którym w tym roku był prezbiter Kościoła Baptystów Mateusz Wichary i koncerty odbyły się na scenie na wolnym powietrzu. W budynku kościoła odbyły się jedynie dwa seminaria, z mniejszą liczbą uczestników. Także nabożeństwo główne w niedzielę odbyło się w plenerze, w obecności około 200 uczestników, co jak na skromne rozmiary naszego wydarzenia sprawiło nam dużą radość.

W czasie seminariów poruszaliśmy ważne tematy. Od tematyki rodzinnej, o której mówili Mariola i Roman Fengerowie, po problem przebaczenia innym i dramatu związanego z niepojednaniem się z samą sobą w przypadku kobiet, które dokonały aborcji. Seminarium na ten temat poprowadziła katolicka siostra zakonna Magdalena Słomka. Ja miałem przyjemność poprowadzić spotkania o „nowych” i „starych” w Kościele oraz o konfliktach w Kościele.

Seminarium prowadził ks. Tomasz Pieczko

Miejscem, gdzie uczestnicy kontynuowali rozmowy po seminariach była kawiarenka z ciastami, upieczonymi przez zelowskie parafianki. Także obiady można było zjeść na miejscu, a nawet można było poczęstować się czeskim piwem, także bezalkoholowym, zgodnie z czeskimi tradycjami zelowskiej parafii.

Jakie mam świeże wrażenia po kilku dniach od wydarzenia? Na bieżąco rozmawiałem zarówno z uczestnikami, jak i z wolontariuszami z naszej parafii. Opinie, które usłyszałem, były zdecydowanie pozytywne. Zarówno w tym, co dotyczyło skrócenia czasu trwania imprezy, jak i co do zajęć i przestrzeni spotkania. Z pewnością jest jeszcze sporo do poprawienia na przyszłość – to postaramy się wychwycić w trakcie oficjalnej ewaluacji przeprowadzonej przez grono organizatorów, ale dziękujemy przede wszystkim naszemu Panu, że pozwolił nam na to nowe doświadczenie i modlimy się, aby owoce Ducha zagościły w życiu jak największej liczby uczestników.

Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy oddali swój czas i siły, by to Święto Kościoła w środku Polski mogło się odbyć, w każdym jego aspekcie. Mamy nadzieję, że podobne spotkania odbędą się także w przyszłości.

Koncert Gabi Gąsior

zdjęcia: Marek Kimmer

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2021