miniatura

„O mój Boże, ty jesteś wierzący, prawda?!” – takie zdanie pada w estońskim przedstawieniu teatralnym podejmującym temat wzajemnych relacji chrześcijan i osób stojących z dala od religii. To ważny problem w tym zeświecczonym kraju. Jak widać, teatr może być dobrym sposobem mówienia o sprawach wiary. Czy w naszym Kościele wystarczająco wykorzystujemy teatralne formy i czy możemy nauczyć się czegoś od Estończyków? Zoo Pana Boga Spektakl, o którym mowa, nosi tytuł Wielkie zoo Boga, a jego reżyserka i zarazem absolwentka teologii ewangelickiej Uniwersytetu w Tartu Laura Jaanhold przygotowała go w Teatrze Endla w Pärnu. Cechą szczególną przedstawienia jest to, że stanowi część jej pracy magisterskiej pt. Postawy wobec religii w Estonii – jak się czują przedstawiciele wyznań chrześcijańskich. Otrzymała za nią w 2022 roku II nagrodę dla[...]

miniatura

Zaczęło się w 1992 roku od pragnienia studiowania Słowa Bożego w rodzinach, pragnienia stworzenia przestrzeni wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami i pogłębienia więzi miedzy ewangelikami z diecezji wrocławskiej. Tak narodził się Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu (TER). W tym 2023 roku w dniach od 12 do 20 sierpnia dziękowano Bogu za jubileuszowe trzydzieste spotkanie z Biblią u podnóża Śnieżki. Z okazji okrągłej rocznicy zaproszeni zostali ks. Małgorzata Gaś, ks. Piotr Gaś oraz biskup Kościoła Jerzy Samiec. Ks. Piotr Gaś był inicjatorem TER oraz prowadził zajęcia biblijne dla dorosłych do 2007 roku. Przypomniał on początki tego przedsięwzięcia, pierwotne założenia oraz przemiany, w tym otwarcie się na uczestników spoza diecezji wrocławskiej. Przypomniano również osoby, które przez lata zaangażowane były w jego[...]

miniatura

– Diecezjalne Dni Ewangelizacji W Mrągowie od 16 do 20 sierpnia 2023 r. rozbrzmiewało słowo Cudownie..., gdyż miały miejsce Diecezjalne Dni Ewangelizacji Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (DDE). Przez pięć dni uczestnicy mieli okazję do głębokiej duchowej refleksji, inspirujących wykładów i radosnej wspólnoty wiary. Hasło Cudownie... przywoływało ducha cudu w codziennym życiu, wskazując, że obecność Boga może sprawić, że wszystko wtedy staje się cudem. Ks. Bogdan Wawrzeczko, prowadząc codzienne ewangelizacje, z odwagą i w zrozumiały sposób pobudzał wiarę w cuda, przybliżając uczestnikom duchowe wartości i znaczenie Ewangelii w życiu każdego człowieka. Iwona Baraniec dzieliła się swoją wiedzą na tematy najważniejszych treści teologicznych zawartych w Piśmie Świętym. Jej wykłady były praktycznym[...]

miniatura

W Zelowie w dniach 21-23 lipca 2023 r. odbywało się Święto Kościoła w środku Polski. To kontynuacja Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie, który zapoczątkowano w 2006 r. „To spotkanie różnych pokoleń, grup, Kościołów, ale przede wszystkim osób. Wierzymy, że to co stanowi istotę tego spotkania, to Boże Słowo i ratujące, odnawiające przesłanie Ewangelii” – napisali organizatorzy. Święto rozpoczęło się inauguracyjnym grillem, a następnie odbyły się dwa seminaria – dla pań Mężczyzna kobietom o mężczyznach, które prowadził dk. Paweł Gumpert (lut.) oraz dla panów – Kobieta mężczyznom o kobietach prowadzone przez Donatę Maliszak. Seminarium dla pań Mężczyzna kobietom o mężczyznach Sobotę wypełniły seminaria. Podczas pierwszego z nich temat Wieczerzy Pańskiej w różnych podejściach protestanckich przybliżył prof. Jerzy Sojka.[...]

miniatura

W trakcie pierwszych trzech lat studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej byłem członkiem zespołu wokalno-instrumentalnego Effata. W roku akademickim, w trzy weekendy w miesiącu, wyjeżdżaliśmy do zapraszających nas ewangelickich parafii. Pamiętam te wyjazdy jako niezwykłe spotkania z ludźmi w różnym wieku, fantastyczne impulsy do studium teologicznego, możliwość poznawania życia Kościoła od różnych stron, w zróżnicowanej sytuacji diaspory. Wcześniej znałem Kościół w diecezji cieszyńskiej, z której pochodzę. Wyjazdy z Effatą pozwoliły mi poznać inną ewangelicką diasporę w Polsce. Jak się później okazało, służba w niej wciągnęła mnie tak bardzo, że nigdy nie miałem potrzeby powrotu do diaspory ewangelickiej w diecezji cieszyńskiej. Wiem, że to budzi zdziwienie, niezrozumienie. Usłyszałem nawet, że zapominam o[...]

miniatura

– 74. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie Widzę! Pod takim hasłem od 2 do 9 lipca 2023 r. w Dzięgielowie odbył się 74. Tydzień Ewangelizacyjny (TE), organizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji (CME). Rozpoczęto go nabożeństwem rodzinnym, podczas którego śpiew prowadził zespół muzyczny z Dzięgielowa, a kazanie, oparte na historii powołania Samuela z 3. rozdziału 1. Księgi Samuela, w formie dialogu wygłosili proboszcz parafii w Wiśle-Czarnem ks. Marek Michalik oraz pisząca te słowa. Odwiedzający miasteczko ewangelizacyjne w Dzięgielowie przez osiem dni mogli brać udział w wydarzeniach Tygodnia Ewangelizacyjnego. Uczestnikom zaoferowano na przykład cztery równolegle odbywające się każdego dnia seminaria. Centralnym punktem były spotkania ewangelizacyjne, podczas których Słowo Boże zwiastował ks. Geleta Simesso Denga z luterańskiego[...]

miniatura

Jaki Kościół ma sens? – ewangelizacyjne Święto Kościoła w środku Polski w Zelowie W dniach 22-24 lipca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się Święto Kościoła w środku Polski. Taką nazwę nosi teraz organizowany tam przez wiele lat, we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Tydzień Ewangelizacyjny. Po przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłym roku powrócono do idei spotkania ewangelizacyjnego, ale w mniejszym – weekendowym – wymiarze. Zmieniono także nazwę, a słowo „Kościół” przywołano w znaczeniu: wspólnoty wierzących w Chrystusa, niezależnie od przynależności kościelnej i stopnia zaangażowania w życie parafialne. Punktem otwierającym, podobnie jak w roku ubiegłym, było spotkanie  w piątek przy grillu i seminarium o emocjach i relacjach w[...]

miniatura

– 72. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2021 (TED) odbywał się w dniach 4-11 lipca pod hasłem Odpuść. Program, w całości w formule online, transmitowany był z nowego Centrum Parafialnego w Wiśle-Malince, a w kilku przypadkach także z innych miejsc. W niedzielę 4 lipca w samo południe, w trakcie spotkania otwierającego cykl webinariów, czyli wirtualnych seminariów, prof. ChAT Jerzy Sojka z pasją opowiadał o poszukiwaniu istoty i znaczenia odpuszczenia w czasach Reformacji. Wieczorem, w trakcie pierwszego spotkania ewangelizacyjnego, główny mówca Stuart McAllister podkreślał, że odpuszczenie grzechów, które oferuje nam Chrystus, otwiera drogę ku wolności. Tej od: samolubstwa, złych nawyków, uzależnień, nałogów oraz wolności do: życia nastawionego na dobro nie tylko własne, lecz także innych, na[...]

miniatura

W latach poprzednich w Zelowie w Parafii Ewangelicko-Reformowanej odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w ścisłej współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Rok 2020 nie pozwolił nam, z przyczyn związanych z epidemią, na kontynuację ukutej już tradycji. Pozwolił jednak na refleksję, czy dotychczasowa forma Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie (TEZ) odpowiada zarówno potrzebom obu Kościołów, jak i naszym obecnym realnym możliwościom. Potrzeby, ale też formy wyrazu i praktyki pobożności zmieniły się znacząco w ostatnich latach, a nasze możliwości zaangażowania są może i niemałe, ale już łatwiej ulegamy zmęczeniu. Po dłuższej refleksji podjęliśmy decyzję, że w roku 2021, nieco z duszą na ramieniu, nie wiedząc, czy będzie to możliwe, postanawiamy nie[...]

miniatura

Dni Ewangelizacji w Mrągowie W dniach od 20 do 23 sierpnia 2020 roku w kościele ewangelickim w Mrągowie odbyły się Dni Ewangelizacji. Program zakładał trzygodzinne spotkania przez trzy dni, składające się z trzech punktów programu – wykładu, spotkania z gościem i ewangelizacji. W ostatnim dniu, w niedzielę, odbyło się nabożeństwo. Wykłady zatytułowane Trzy po trzy prowadził duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji mazurskiej ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Były one poświęcone cyfrze 3, która wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie i dostrzec nowe szczegóły historii biblijnych dotyczących: Jonasza, który trzy dni spędził w brzuchu wielkiej ryby, ofiarowania Izaaka na wzgórzu Moria, a także drogi uczniów do Emaus. Po wykładach rozpoczynały się spotkania z gośćmi, które prowadził[...]