miniatura

Jaki Kościół ma sens? – ewangelizacyjne Święto Kościoła w środku Polski w Zelowie W dniach 22-24 lipca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się Święto Kościoła w środku Polski. Taką nazwę nosi teraz organizowany tam przez wiele lat, we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Tydzień Ewangelizacyjny. Po przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłym roku powrócono do idei spotkania ewangelizacyjnego, ale w mniejszym – weekendowym – wymiarze. Zmieniono także nazwę, a słowo „Kościół” przywołano w znaczeniu: wspólnoty wierzących w Chrystusa, niezależnie od przynależności kościelnej i stopnia zaangażowania w życie parafialne. Punktem otwierającym, podobnie jak w roku ubiegłym, było spotkanie  w piątek przy grillu i seminarium o emocjach i relacjach w[...]

miniatura

– 72. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2021 (TED) odbywał się w dniach 4-11 lipca pod hasłem Odpuść. Program, w całości w formule online, transmitowany był z nowego Centrum Parafialnego w Wiśle-Malince, a w kilku przypadkach także z innych miejsc. W niedzielę 4 lipca w samo południe, w trakcie spotkania otwierającego cykl webinariów, czyli wirtualnych seminariów, prof. ChAT Jerzy Sojka z pasją opowiadał o poszukiwaniu istoty i znaczenia odpuszczenia w czasach Reformacji. Wieczorem, w trakcie pierwszego spotkania ewangelizacyjnego, główny mówca Stuart McAllister podkreślał, że odpuszczenie grzechów, które oferuje nam Chrystus, otwiera drogę ku wolności. Tej od: samolubstwa, złych nawyków, uzależnień, nałogów oraz wolności do: życia nastawionego na dobro nie tylko własne, lecz także innych, na[...]

miniatura

W latach poprzednich w Zelowie w Parafii Ewangelicko-Reformowanej odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w ścisłej współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Rok 2020 nie pozwolił nam, z przyczyn związanych z epidemią, na kontynuację ukutej już tradycji. Pozwolił jednak na refleksję, czy dotychczasowa forma Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie (TEZ) odpowiada zarówno potrzebom obu Kościołów, jak i naszym obecnym realnym możliwościom. Potrzeby, ale też formy wyrazu i praktyki pobożności zmieniły się znacząco w ostatnich latach, a nasze możliwości zaangażowania są może i niemałe, ale już łatwiej ulegamy zmęczeniu. Po dłuższej refleksji podjęliśmy decyzję, że w roku 2021, nieco z duszą na ramieniu, nie wiedząc, czy będzie to możliwe, postanawiamy nie[...]

miniatura

Dni Ewangelizacji w Mrągowie W dniach od 20 do 23 sierpnia 2020 roku w kościele ewangelickim w Mrągowie odbyły się Dni Ewangelizacji. Program zakładał trzygodzinne spotkania przez trzy dni, składające się z trzech punktów programu – wykładu, spotkania z gościem i ewangelizacji. W ostatnim dniu, w niedzielę, odbyło się nabożeństwo. Wykłady zatytułowane Trzy po trzy prowadził duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji mazurskiej ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Były one poświęcone cyfrze 3, która wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie i dostrzec nowe szczegóły historii biblijnych dotyczących: Jonasza, który trzy dni spędził w brzuchu wielkiej ryby, ofiarowania Izaaka na wzgórzu Moria, a także drogi uczniów do Emaus. Po wykładach rozpoczynały się spotkania z gośćmi, które prowadził[...]