miniatura

Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10

 

Wiele autorytetów mówi dziś, że już nic nie będzie takie, jakie było do tej pory, że po doświadczeniach, które przeżywamy, kiedy świat musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu, a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi. Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do siebie i innych, na nowe przemyślenia i refleksje? Życzyłbym sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego trudnego okresu zwycięsko.

Pozostają jednak rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu, są niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.

Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego oraz w pomocy. Solidarność tych, którzy od Boga otrzymali więcej, z tymi, którzy są aktualnie w potrzebie.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest ideą, która również nigdy nie straci wartości i aktualności. BPGA niesie bowiem pomoc finansową tym parafiom, które troszczą się o swoje kościoły, kaplice i plebanie, a nie są w stanie wykonać najpilniejszych remontów samodzielnie. Od kilku lat inwestuje również w młodzież i wspomaga takie projekty, jak: warsztaty muzyczne, igrzyska olimpijskie, ogólnopolskie zjazdy.

Wierzymy, że również w tym roku jako domownicy wiary z Mazur, Małopolski, Wielkopolski, Pomorza oraz Śląska – Cieszyńskiego, Dolnego i Górnego połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie remontów budynków sakralnych, parafialnych oraz projektów młodzieżowych.

Skoro większość rzeczy jest teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa również będzie inna. Prosimy Was, Drogie Siostry i Bracia, o składanie ofiar i proponujemy dwie możliwości:

  1. Przelew na konto waszej parafii z dopiskiem – „ofiara na BPGA”
  2. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie www.luteranie.pl również z dopiskiem – „ofiara na BPGA”.

Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przekazać, zostanie wykorzystana dla Kościoła! Prosimy o płynącą z serc ofiarność na rzecz współwyznawców z innych parafii. Bóg zapłać!

za Zarząd BPGA

ks. Marcin Makula

W roku 2020 BPGA będzie rozważać wsparcie remontów m.in. w:

Nidzica (diecezja mazurska). W minionych latach przeprowadzono już częściowo remont budynków parafialnych. Obecnie projekt dotyczył będzie prac związanych z izolacją przeciwwilgociową i pasami izolacyjnymi wokół budynków
Wołczyn (diecezja katowicka). Pilnie potrzebna jest naprawa okuć blacharskich wokół budyku parafialnego, co pozwoli wyeliminować zawilgocenie wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Częstochowa (diecezja katowicka). Parafia planuje wykonać w kościele izolację przeciwwilgociową i malowanie.
Dźwierzuty (diecezja mazurska). Planowany jest remont części elewacji wieży i naprawa oraz rozbudowa instalacji odgromowej kościoła.

„Zwiastun Ewangelicki” 8-9/2020