miniatura

159. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gu­stawa Adolfa odbył się 16 czerwca 2022 roku w Parafii Ewangelicko-Au­gsburskiej w Cisownicy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych diecezji. Podczas obrad ustalono, które parafie otrzymają dofinansowanie. Na zakończenie odbyło się nabożeństwo, w trakcie którego kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Marek Twardzik. Podczas zbiórki w 2022 roku udało się zebrać ponad 314 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone przeważnie na remonty kościołów i budynków parafialnych. Subwencje otrzymały prawie wszystkie parafie, które złożyły podanie – niektórym przyznano częściowe dofinansowanie. Z diecezji cieszyńskiej wsparto finansowo parafie w Cisownicy, Dzięgielowie i Wiśle-Jaworniku – w sumie na kwotę 75 tysięcy zł. Najwięcej wniosków było z diecezji katowickiej – z Częstochowy,[...]

miniatura

Wielkanoc 2022 „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10 „Gorliwość o Twój dom mnie pochłania”. Ps 69,10 (BE) Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie! Pozwólcie, że tegoroczny apel zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa rozpocznę od słów podziękowania. Podziękowania Wam wszystkim, w których sercach mieszka żarliwość, troska o domy Boże. Dziękuję, że nie szczędzicie środków finansowych i swojej energii, i dbacie o dobry stan oraz dobry wygląd naszych kościołów i kaplic. Zdaję sobie sprawę, że tegoroczna zbiórka na fundusz BPGA będzie trudna. Przeznaczyliśmy wiele naszych domowych zasobów na pomoc braciom i siostrom z Ukrainy uciekającym przed bestialską agresją Rosji. Inflacja, drożejące każdego dnia produkty spożywcze, paliwo czy materiały budowlane – uszczuplają nasze budżety i pochłaniają[...]

miniatura

W Mikołajkach w diecezji mazurskiej 3 czerwca 2021 r. odbył się 158. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parafii z różnych stron Polski. Podczas tegorocznej zbiórki zebrano ponad 319 tysięcy złotych, co jest kwotą wyższą niż w latach poprzednich. Podczas obrad prezes BPGA bp Marcin Makula w imieniu zarządu przedstawił proponowany podział środków. W tym roku pojawiły się, oprócz projektów dotyczących np. remontu elewacji, projekty związane z termomodernizacją budynków parafialnych lub wymianą kotłów ogrzewania. Z diecezji cieszyńskiej subwencje otrzymały parafie w Bielsku i Cisownicy oraz Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. W sumie 82 tysiące zł. Diecezja katowicka otrzymała 90 tysięcy zł, które przyznano na remont kościołów czy budynków parafialnych parafiom w: Częstochowie,[...]

miniatura

Wielkanoc 2021 „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10 „Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie! Nasz Bóg jest Bogiem cudów! On wciąż, nieustająco przez wieki porusza serca całego swojego ludu dla dobrych celów. Tego doświadczyliśmy i my w trakcie zeszłorocznej zbiórki, zorganizowanej z powodu pandemii w całkowitym zamknięciu. Poeta ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mogliśmy wejść przez drzwi naszych kościołów, ale mogliśmy wspomóc dzieło Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przez okienka witryn internetowych naszych[...]

miniatura

W Piotrkowie Trybunalskim 11 czerwca 2020 r. odbył się 157. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięło udział 37 delegatów z parafii z różnych części Polski. Wiele osób nie przyjechało ze względu na panującą epidemię. Całość zjazdu odbyła się według zaleceń sanitarnych – delegaci dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła, mieli założone maseczki, które ściągano tylko podczas wystąpień. Wszystkich zebranych przywitał prezes BPGA ks. Marcin Makula, proboszcz parafii ks. Wiesław Żydel oraz w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. W obradach brał udział biskup Kościoła Jerzy Samiec. Protokół z zeszłorocznego zjazdu oraz sprawozdanie z prac zarządu odczytał ks. Marcin Makula. Oba dokumenty przyjęto większością głosów oraz udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. W tegorocznej zbiórce uzyskano 292[...]

miniatura

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10   Wiele autorytetów mówi dziś, że już nic nie będzie takie, jakie było do tej pory, że po doświadczeniach, które przeżywamy, kiedy świat musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu, a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi. Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do siebie i innych, na nowe przemyślenia i refleksje? Życzyłbym sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego trudnego okresu zwycięsko. Pozostają jednak rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu, są niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca[...]