miniatura

– zjazd BPGA w Hołdunowie Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się 30 maja 2024 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie. W Święto BPGA delegaci wybrali nowy zarząd. Na pięcioletnią kadencję wybrano ks. radcę Henryka Reske – jako prezesa. Drugim kandydatem na tę funkcję był bp Paweł Hause. Członkami zarządu zostali także: ks. Wojciech Pracki, ks. Oskar Wild oraz Piotr Fusik. W zjeździe uczestniczyli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, przedstawiciele konsystorza, różnych diecezji i parafii. Obrady prowadził bp Marcin Makula, ustępujący prezes BPGA, który poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności organizacji w minionym okresie. Ogłoszono także wyniki dorocznej zbiórki funduszy prowadzonej od Wielkanocy do Zielonych Świąt we wszystkich parafiach. Kwota[...]

miniatura

–  160. Zjazd BPGA rozdzielił środki finansowe Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku gościła u siebie delegatów 160. Zjazdu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA), który odbył się jak zwykle w dniu rzymskokatolickiego święta Bożego Ciała, które w tym roku przypadło 8 czerwca. Do grodu nad Słupią przyjechało blisko 30 delegatów reprezentujących wszystkie diecezje. Obrady rozpoczęły się w Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu, które mieści się w wyremontowanym, po części ze środków BPGA, budynku parafialnym przy ul. Traugutta 16. Zebranych przywitał bp Marcin Makula, prezes BPGA oraz miejscowy proboszcz ks. Wojciech Froehlich. Po części wstępnej, zakończonej wspólnym śpiewem, zarząd przedstawił propozycję podziału zebranych w 2023 roku środków finansowych. Bp Marcin Makula zwrócił uwagę, że pomimo nieustannego wzrostu[...]

miniatura

159. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gu­stawa Adolfa odbył się 16 czerwca 2022 roku w Parafii Ewangelicko-Au­gsburskiej w Cisownicy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych diecezji. Podczas obrad ustalono, które parafie otrzymają dofinansowanie. Na zakończenie odbyło się nabożeństwo, w trakcie którego kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Marek Twardzik. Podczas zbiórki w 2022 roku udało się zebrać ponad 314 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone przeważnie na remonty kościołów i budynków parafialnych. Subwencje otrzymały prawie wszystkie parafie, które złożyły podanie – niektórym przyznano częściowe dofinansowanie. Z diecezji cieszyńskiej wsparto finansowo parafie w Cisownicy, Dzięgielowie i Wiśle-Jaworniku – w sumie na kwotę 75 tysięcy zł. Najwięcej wniosków było z diecezji katowickiej – z Częstochowy,[...]

miniatura

Wielkanoc 2022 „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10 „Gorliwość o Twój dom mnie pochłania”. Ps 69,10 (BE) Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie! Pozwólcie, że tegoroczny apel zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa rozpocznę od słów podziękowania. Podziękowania Wam wszystkim, w których sercach mieszka żarliwość, troska o domy Boże. Dziękuję, że nie szczędzicie środków finansowych i swojej energii, i dbacie o dobry stan oraz dobry wygląd naszych kościołów i kaplic. Zdaję sobie sprawę, że tegoroczna zbiórka na fundusz BPGA będzie trudna. Przeznaczyliśmy wiele naszych domowych zasobów na pomoc braciom i siostrom z Ukrainy uciekającym przed bestialską agresją Rosji. Inflacja, drożejące każdego dnia produkty spożywcze, paliwo czy materiały budowlane – uszczuplają nasze budżety i pochłaniają[...]

miniatura

W Mikołajkach w diecezji mazurskiej 3 czerwca 2021 r. odbył się 158. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parafii z różnych stron Polski. Podczas tegorocznej zbiórki zebrano ponad 319 tysięcy złotych, co jest kwotą wyższą niż w latach poprzednich. Podczas obrad prezes BPGA bp Marcin Makula w imieniu zarządu przedstawił proponowany podział środków. W tym roku pojawiły się, oprócz projektów dotyczących np. remontu elewacji, projekty związane z termomodernizacją budynków parafialnych lub wymianą kotłów ogrzewania. Z diecezji cieszyńskiej subwencje otrzymały parafie w Bielsku i Cisownicy oraz Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. W sumie 82 tysiące zł. Diecezja katowicka otrzymała 90 tysięcy zł, które przyznano na remont kościołów czy budynków parafialnych parafiom w: Częstochowie,[...]

miniatura

Wielkanoc 2021 „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10 „Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie! Nasz Bóg jest Bogiem cudów! On wciąż, nieustająco przez wieki porusza serca całego swojego ludu dla dobrych celów. Tego doświadczyliśmy i my w trakcie zeszłorocznej zbiórki, zorganizowanej z powodu pandemii w całkowitym zamknięciu. Poeta ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mogliśmy wejść przez drzwi naszych kościołów, ale mogliśmy wspomóc dzieło Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przez okienka witryn internetowych naszych[...]

miniatura

W Piotrkowie Trybunalskim 11 czerwca 2020 r. odbył się 157. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięło udział 37 delegatów z parafii z różnych części Polski. Wiele osób nie przyjechało ze względu na panującą epidemię. Całość zjazdu odbyła się według zaleceń sanitarnych – delegaci dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła, mieli założone maseczki, które ściągano tylko podczas wystąpień. Wszystkich zebranych przywitał prezes BPGA ks. Marcin Makula, proboszcz parafii ks. Wiesław Żydel oraz w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. W obradach brał udział biskup Kościoła Jerzy Samiec. Protokół z zeszłorocznego zjazdu oraz sprawozdanie z prac zarządu odczytał ks. Marcin Makula. Oba dokumenty przyjęto większością głosów oraz udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. W tegorocznej zbiórce uzyskano 292[...]

miniatura

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10   Wiele autorytetów mówi dziś, że już nic nie będzie takie, jakie było do tej pory, że po doświadczeniach, które przeżywamy, kiedy świat musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu, a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi. Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do siebie i innych, na nowe przemyślenia i refleksje? Życzyłbym sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego trudnego okresu zwycięsko. Pozostają jednak rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu, są niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca[...]