miniatura

– pożegnanie ks. Dariusza Lika W dniu 16 stycznia 2022 roku zmarł proboszcz parafii ewangelickiej w Zielonej Górze ks. Dariusz Lik. Jego pogrzeb odbył się 22 stycznia w kościele Jezusowym w Zielonej Górze. W uroczystości wzięli udział duchowni luterańscy z całej Polski oraz duchowni rzymskokatoliccy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kazanie wygłosił bp Kościoła Jerzy Samiec. Wspominając służbę zielonogórskiego proboszcza zauważył, że mimo swojej choroby myślał także o drugich i potrafił być duszpasterzem, który pociesza. „Żyjemy nie dla siebie – mówił biskup – podążamy bowiem do Królestwa Bożego, gdzie czeka na nas nasz Zbawiciel”. Głos zabrał także biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel, który przypomniał słowa zmarłego: „Boża obietnica to nasze zbawienie, a nie długie życie”. Zielonogórskiego proboszcza[...]