miniatura

W Sandomierzu 5 lipca 2020 r. upamiętniono zawarcie przed 450 laty ugody sandomierskiej – porozumienia między ewangelikami augsburskimi, reformowanymi i braćmi czeskimi (więcej o tym porozumieniu w tekście Łukasza Barańskiego). Obchody zorganizowało miasto Sandomierz we współpracy z rzymskokatolicką diecezją sandomierską. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Marcinem Marcem i starostą Marcinem Piwnikiem na czele, a także przedstawiciele Kościołów: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko P. Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Marcin Chyla (Kościół Prawosławny). Zgromadzonych przywitał burmistrz Marcin Marzec, który przypomniał, że w czasie, kiedy Europa Zachodnia tonęła w konfliktach religijnych, sandomierskie spotkanie[...]

miniatura

– w 450. rocznicę uchwalenia ugody sandomierskiej   Historia Reformacji jest w pewnym sensie historią rozstań i powrotów. Z różnych powodów, najczęściej podyktowanych niezgodą na odejście Kościoła od prostych prawd Ewangelii, rozpoczęło się w XVI wieku masowe odchodzenie wiernych od instytucji Kościoła, który nie chciał bądź nie potrafił podjąć wyzwania wewnętrznej reformy. Jednak krytycy błędów Kościoła sami nie potrafili zgodzić się co do tego, jak powinien on wyglądać po koniecznej naprawie – różnice dotyczyły szczegółów, ale szczegółów wówczas dla wiernych kluczowych. Osią sporu reformatorów okazało się rozumienie Wieczerzy Pańskiej – już u zarania Reformacji jej przywódcy nie potrafili zgodzić się, czy obecność ciała Chrystusa w chlebie i winie przyjmowanym przez wiernych należy rozumieć dosłownie, czy[...]