miniatura

W Sandomierzu 5 lipca 2020 r. upamiętniono zawarcie przed 450 laty ugody sandomierskiej – porozumienia między ewangelikami augsburskimi, reformowanymi i braćmi czeskimi (więcej o tym porozumieniu w tekście Łukasza Barańskiego). Obchody zorganizowało miasto Sandomierz we współpracy z rzymskokatolicką diecezją sandomierską. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Marcinem Marcem i starostą Marcinem Piwnikiem na czele, a także przedstawiciele Kościołów: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko P. Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Marcin Chyla (Kościół Prawosławny).

Zgromadzonych przywitał burmistrz Marcin Marzec, który przypomniał, że w czasie, kiedy Europa Zachodnia tonęła w konfliktach religijnych, sandomierskie spotkanie było przykładem poszukiwania porozumienia, a jednocześnie był to czas rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Głos zabrał również zwierzchnik polskich luteran i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, podkreślając historyczną i współczesną wymowę zgody sandomierskiej: „Trzy wyznania ewangelickie postanowiły się spotkać i rozmawiać o tym, co ich dzieli i o tym, w jaki sposób mogą wspólnie pracować i służyć ludowi oraz Bogu. Nie doszło do ustalenia wspólnej nauki, różnice nadal były, ale spisano dokument rozbieżności, uznając jednocześnie prawo każdego z Kościołów do sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego oraz zasady współdziałania między nimi”.

bp Jerzy Samiec

Bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący rzymskokatolickiej Rady ds. Ekumenizmu zaznaczył, że w perspektywie chrześcijańskiej nie są ważne stosunki liczbowe, określenia typu Kościół mniejszościowy czy większościowy, ale to, kim jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy dla siebie nawzajem.

Po przemówieniach bp Jerzy Samiec, bp Krzysztof Nitkiewicz i Marcin Marzec otworzyli wystawę Zgoda panów – zgoda braci przygotowaną przez Urszulę Stępień, kustoszkę Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu oraz dra Tomisława Giergiela.

Obchody miały odbyć się w czerwcu tego roku w znacznie szerszej i uroczystej formule, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

na podstawie www.ewangelicy.pl

Wystawa Zgoda panów – zgoda braci

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2020