miniatura

W dniach 10-13 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy do wideo-konferencji odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego dla młodych duchownych oraz praktykantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kursanci wzięli udział w 18 różnych sesjach. W multimedialny sposób przeżywali niedzielne nabożeństwo i dzielili się epifanijnymi impresjami. Z ks. dr. Romanem Prackim dyskutowali o żeńskim i męskim obrazie Boga oraz o seksualności osoby religijnej. W ramach zajęć z prof. ChAT Jerzym Sojką na podstawie tekstów studyjnych Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu omówili luterańską tożsamość. Natomiast z radcą Bożeną Polak uczestnicy poznali ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w odniesieniu do parafii jako tzw. kościelnej osoby prawnej, a podczas ćwiczeń zapoznali się z tworzeniem wniosków z dziedziny kultury.  W ramach przygotowań[...]