miniatura

W dniach 10-13 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy do wideo-konferencji odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego dla młodych duchownych oraz praktykantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Kursanci wzięli udział w 18 różnych sesjach. W multimedialny sposób przeżywali niedzielne nabożeństwo i dzielili się epifanijnymi impresjami. Z ks. dr. Romanem Prackim dyskutowali o żeńskim i męskim obrazie Boga oraz o seksualności osoby religijnej. W ramach zajęć z prof. ChAT Jerzym Sojką na podstawie tekstów studyjnych Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu omówili luterańską tożsamość. Natomiast z radcą Bożeną Polak uczestnicy poznali ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w odniesieniu do parafii jako tzw. kościelnej osoby prawnej, a podczas ćwiczeń zapoznali się z tworzeniem wniosków z dziedziny kultury. 

W ramach przygotowań do zajęć kursanci obejrzeli film Johna Crowleya Szczygieł, o którym następnie dyskutowali z bp. Adrianem Korczago. Analizowali także zagadnienie duszpasterskiej bezsilności wobec występujących z Kościoła w czasie pandemii oraz kazualia pogrzebowe jako odpowiedź na elementarne przełomy życiowe czasu żałoby. Ks. dr Grzegorz Olek zaprezentował List do Filemona w kontekście realiów systemu niewolnictwa w I w. n.e. i wraz z uczestnikami interpretował wymowę teologiczną tego listu. Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina zaprezentował stan prac nad nową agendą, ks. dr Ireneusz Lukas, sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy, przedstawił pracę organizacji w czasie pandemii. Bp prof. ChAT Marcin Hintz omówił bilans otwarcia Roku tożsamości luterańskiej. Kursanci spotkali się także z biskupem Kościoła Jerzym Samcem, który wskazał problemy i wyzwania Kościoła w 2021 roku.

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2021