miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Walny zjazd światowego luteranizmu „Ogrom wkładu w przygotowanie Zjazdu ze strony amerykańskich braci ocenić można dopiero wówczas, gdy się uwzględni, iż w Zjeździe brało udział 241 oficjalnych delegatów poszczególnych Kościołów z 29 krajów ze wszystkich stron świata,[...]