miniatura

– zobaczone zupełnie na nowo Czy dziwi nas, że król Herod chciał zgładzić Chrystusa? Ja się nie dziwię, jednak opowieść o Zbawicielu znam od początku do końca. Żyjemy przecież w świecie, w którym religia wyrosła z Bożego objawienia się w Chrystusie odcisnęła swoje piętno. Łatwo nam przyjąć, że Herod to potwór. Chciał zabić dziecko! Według Ewangelii Mateusza doprowadził do rzezi innych małych dzieci – i to rzeczywiście jest potworne. Czy jednak różnił się tak bardzo od wielu innych władców w historii, którzy usuwali rodziny pretendentów do tronu? My w roli Heroda Jego, Heroda, sytuacja jest inna niż nasza, a jednocześnie tak bardzo podobna. Postawmy się teraz na jego miejscu. Jesteśmy królami i oto do pałacu przychodzą szacowni mędrcy. Pytają: „Gdzie jest ten nowo narodzony król?”. Królami jednak jesteśmy my.[...]

miniatura

„Raduj się bardzo, Córo Syjonu, głośno wykrzykuj, Córo Jerozolimy! Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny! Jedzie na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy! On zniszczy rydwany Efraima i konie Jerozolimy, złamie łuk wojenny, ogłosi pokój narodom, a Jego panowanie od morza do morza”. Za 9,9-10 (BE) Adwent – czas oczekiwania: z jednej strony na narodziny Dzieciątka Jezus, a z drugiej na powtórne nadejście Króla – Jezusa Chrystusa. Do tego drugiego wydarzenia nawiązuje, choć nie bezpośrednio, starotestamentowy fragment z Księgi Zachariasza. W 587 r. p.n.e. Juda została najechana przez Babilonię. Jerozolima została zdobyta, Boża świątynia zniszczona. Część mieszkańców została uprowadzona w niewolę. Jednak 70 lat później potomkowie wygnańców zaczęli wracać do ojczyzny. Nadzieje związane z powrotem były[...]