miniatura

Ordynacja na duchownego jest ważnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Oto poprzez ordynację zostaje powołany i posłany do służby nowy duchowny. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim urząd duchowny został podzielony na trzy funkcje: diakona, prezbitera, czyli księdza oraz biskupa. Ordynujemy na duchownego, który będzie pełnił funkcję diakona, księdza lub biskupa. W ewangelickim kościele w Pokoju koło Opola 27 czerwca odbyła się ordynacja diakonacka mgr teologii Katarzyny Kowalskiej. Trzeba zwrócić uwagę na nazewnictwo. Mówimy „ordynacja diakonacka”. A czy nie powinno być „ordynacja na diakona”. Przecież nie używamy określenia „ordynacja księżowska, biskupia” tylko „ordynacja na księdza, na biskupa”. Do języka kościelnego weszło również określenie „ordynacja, czyli wyświęcenie”. Nie jestem przekonany, czy takie sformułowanie[...]

miniatura

– ordynacja w Pokoju W Pokoju na Opolszczyźnie 27 czerwca 2020 r. odbyła się ordynacja do służby diakona mgr teol. Katarzyny Kowalskiej. Ordynacja miała odbyć się 28 marca 2020 r., jednak z powodu pandemii musiała zostać przełożona na później. Na uroczystości powitał wszystkich proboszcz ks. Eneasz Kowalski i zaznaczył, że jest to pierwsza ordynacja na duchownego odbywająca się w Pokoju. W liturgii uczestniczyli czynnie ks. Marcin Liberacki i ks. Wojciech Pracki z sąsiednich parafii, a liturgię spowiednio-komunijną prowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Bp Jerzy Samiec kazanie wygłoszone do ordynowanej oparł o fragment z 1. Księgi Mojżeszowej 50,20. „Nie powinniśmy zbyt szybko mówić, że przegraliśmy, nie powinniśmy zbyt szybko oceniać sytuacji, które się dzieją. Powinniśmy zaufać Panu Bogu i wierzyć, że naprawdę prowadzi[...]