miniatura

– wizyta delegacji ŚFL w Watykanie

W dniu 25 czerwca 2021 r. delegacja Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) spotkała się na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem. „Z tej podróży nie możemy zawrócić. Jednak, idąc naprzód, jesteśmy niepokojeni przez mroczne wspomnienia z naszej przeszłości. To właśnie one zaciemniają drogę, do której zaprasza nas Bóg” – powiedział abp Panti Filibus Musa, prezydent ŚFL w pozdrowieniu do Biskupa Rzymu. W wizycie uczestniczył również biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec.

W swoim pozdrowieniu abp Musa przypomniał, że w bieżącym roku mija 500 lat od ekskomuniki ks. Marcina Lutra. „Wprawdzie nie możemy zmienić historii, ale możemy ją opowiedzieć w taki sposób, aby niosła obietnicę lepszej przyszłości, stając się w ten sposób opowieścią o pojednaniu” – mówił abp Musa. Prezydent ŚFL zaznaczył, że spotkanie w Watykanie jest kolejnym owocem wspólnej modlitwy z Lund i Malmö w 2016 roku, kiedy to luteranie i rzymscy katolicy wspólnie upamiętnili 500-lecie Reformacji. W tym historycznym wydarzeniu uczestniczył wówczas papież Franciszek, liderzy ŚFL oraz partnerzy ekumeniczni różnych wyznań chrześcijańskich.

Dziękując za pozdrowienia papież Franciszek podkreślił, że delegacja ŚFL przybywa do Rzymu w dniu upamiętniającym odczytanie Wyznania augsburskiego. „Dziękuję wam i wy-rażam swoją nadzieję, że wspólna refleksja nad Wyznaniem augsburskim przysłuży się w obliczu 500. rocznicy jej odczytania naszej ekumenicznej drodze. Pismo to było wówczas próbą zapobieżenia rozłamowi zachodniego chrześcijaństwa. Pierwotnie był to dokument wewnątrzchrześcijańskiego pojednania i dopiero później stał się luterańskim pismem wyznaniowym” – mówił papież.

Przywołując apostolskie słowa z Listu do EfezjanJedno ciało, jeden chrzest, jeden Bóg” (Ef 4,5-6), Biskup Rzymu przypomniał, że zawarta w Wyznaniu augsburskim wiara w Trójjedynego Boga odwołuje się do I soboru ekumenicznego w Nicei, którego 1700. rocznica będzie obchodzona w 2025 roku. – „To wyznanie jest zobowiązującym wyrazem wiary nie tylko dla katolików i luteran, ale także dla naszych prawosławnych sióstr i braci, a także dla wielu chrześcijańskich wspólnot. To wspólny skarb. Dołóżmy zatem starań, aby 1700. rocznica tego wielkiego soboru przydała ekumenicznej drodze nowego rozpędu” – mówił papież.

Odnosząc się do Chrztu Świętego papież zwrócił uwagę, że jest on pierwotnym darem Boga, który leży u podstaw religijnych starań oraz zaangażowania na rzecz osiągniecia pełnej jedności. „Ekumenia nie jest bowiem uprawianiem kościelnej dyplomacji, ale drogą łaski. Nie opiera się na ludzkim pośrednictwie i porozumieniach, ale na łasce Boga, która oczyszcza pamięć i ludzkie serca, pokonuje upór i ukierunkowuje nas na nową wspólnotę. Nie chodzi o tanie negocjacje czy pojednawcze synkretyzmy, ale o jedność w pojednanej różnorodności” – powiedział Franciszek.

Delegacja ŚFL podarowała papieżowi patenę i kielich wykonane przez braci ze wspólnoty Taizé, którzy użyli w tym celu piasku z obozu dla uchodźców w Jordanii. Franciszek dodał, że te naczynia pokazują dwojaką pasję – cierpienie, że nie możemy jeszcze zgromadzić się wokół tego samego ołtarza, ale i zaangażowanie w służbie sprawie jedności, o którą modlił się Jezus i dla której poświęcił swoje życie. Nawiązując do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie w 2023 roku papież wyraził nadzieję, że będzie ono ważnym krokiem dla oczyszczenia pamięci i docenienia duchowych skarbów, jakie Bóg przygotował przez stulecia dla wszystkich ludzi.

Po przemówieniach wszyscy obecni zmówili Modlitwę Pańską w swoich ojczystych językach. Żegnając się z Franciszkiem bp Jerzy Samiec przekazał papieżowi pozdrowienia z Polski oraz zaprosił go do Krakowa na Zgromadzenie Ogólne ŚFL. Dziękując bp. Jerzemu Samcowi, Franciszek poprosił go o modlitwę w intencji swojej i swojej służby.

W trakcie trzydniowego pobytu w Rzymie bp Jerzy Samiec brał udział w spotkaniach roboczych de-legacji ŚFL w siedzibie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, które odbyło się na zaproszenie i pod przewodnictwem kard. Kurta Kocha. Poruszano tematy związane z oceną spotkania w Lund i Malmö w aspekcie diakonijnym i teologicznym, a także poruszano bieżące problemy dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego.

W trakcie rozmów z kard. Kochem bp Jerzy Samiec opowiedział o sytuacji ekumenicznej w Polsce oraz poruszył temat dokumentu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo, który 10 lat temu utknął w watykańskich urzędach.

Bp Jerzy Samiec wziął również udział w wykładzie ks. dra Martina Junge, odchodzącego sekretarza generalnego ŚFL, dotyczącym luterańskiego spojrzenia na wyzwanie synodalności. Wykład odbył się na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). W niedzielę 27 czerwca w ewangelicko-luterańskim kościele w Rzymie odbyło się nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił kard. Kurt Koch.     

źródło: ewangelicy.pl

zdjęcia: © Vatican Media

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2021