miniatura

W ostatnią niedzielę maja oraz pierwszą niedzielę czerwca większość parafii w Polsce otworzyła po ponad 2 miesiącach kościoły i zaczęła odprawiać nabożeństwa z udziałem wiernych. Wymagane jest noszenie maseczek przez cały czas trwania nabożeństwa, a przed wejściem należy skorzystać z płynu dezynfekującego. Należy także zachować odstęp 2 metrów od innych uczestników. W wielu kościołach oznaczono w ławkach miejsca, które można zajmować np. kartkami z wersetami. Często przy wejściu do kościoła stoją radni, którzy wskazują właściwe miejsca. Ze względu na to, że nie da się zdezynfekować parafialnych śpiewników, wierni są proszeni o przynoszenie własnych lub przygotowywane są programy nabożeństwa na kartkach.

Komunia Święta udzielana jest według określonych przez władze kościelne reguł. Ksiądz powinien udzielać jej w maseczce oraz uprzednio zdezynfekować ręce. Nie wszystkie parafie w Polsce zdecydowały się jednak na rozpoczęcie udzielania Komunii Świętej.

Lekcje religii, tak jak zajęcia w szkole, odbywały się zdalnie do zakończenia roku szkolnego. Część parafii rozpoczęła np. próby chórów, ale odbywają się one w kościołach, aby zachować społeczny dystans. Ze względu na rygory sanitarne dotyczące przedszkoli nie zdecydowano się na rozpoczęcie szkółek niedzielnych. Prawdopodobnie powrócą one we wrześniu. Dalej dla najmłodszych przygotowywane są szkółki online przez Chrześcijańską Telewizję Internetową, parafię w Skoczowie oraz parafię we Wrocławiu. W Dzięgielowie powrócono do sobotnich Wieczorów uwielbienia, a w innych parafiach do godzin biblijnych.

W czerwcu część internetowych inicjatyw publikowanych na YouTubie, ze względu na otwarcie kościołów, została przerwana, np. rozmyślania z Cieszyna czy poranna i wieczorna modlitwa przygotowywana przez ks. Adama Glajcara z Częstochowy. Także coraz mniej parafii udostępnia nagrania czy transmisje nabożeństw (bieżąca lista).

Jeszcze w czerwcu nadal transmitowane są nabożeństwa ewangelickie w TVP3 – 7 czerwca z Poznania, 14 czerwca z Wisły, 21 czerwca z kościoła reformowanego w Warszawie, 28 czerwca z Olsztyna.

Pamiątki poświęcenia kościołów podczas pandemii

W Drogomyślu 31 maja 2020 r. odbyła się 232. pamiątka poświęcenia kościoła. Była to także pierwsza niedziela od ponad 2 miesięcy, gdy wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwie, które również było transmitowane na YouTubie.

W kościele powitał wszystkich proboszcz ks. Karol Macura, który także przypomniał o przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych. Liturgię prowadził ks. Tomasz Bujok. Kazanie w oparciu o tekst z Dziejów Apostolskich 2 wygłosił ks. Zbigniew Kowalczyk. „Dzisiejsze Święto Pięćdziesiątnicy i 232. rocznicy poświęcenia tego kościoła odkrywa poszczególne płaszczyzny i pola działań wszystkich duszpasterzy tej parafii i nie tylko. Ale także całego ewangelickiego Kościoła” – mówił kaznodzieja.

W trakcie uroczystości wierni śpiewali pieśni przy akompaniamencie organów oraz śpiewał czteroosobowy zespół. W nabożeństwie wzięli także udział burmistrz Strumienia Anna Grygierek, sołtys Drogomyśla Zbigniew Podyma oraz prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Józef Król, a także Marcin Gabryś z Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie.

Nabożeństwo zakończył modlitwą ks. Karol Macura: „Tobie, Boże, dziękujemy za 232 lata. Tak pełne, tak dramatyczne chwilami i tak błogosławione. Tobie dziękujemy za to miejsce, za kościół i za zbór, za ludzi, którzy ten zbór tworzyli. Kościół to nie mury i dach, ale wiara i życie”. Błogosławieństwa udzielił ks. Zbigniew Kowalczyk.

Po nabożeństwie została otwarta stała wystawa historyczna, która mieści się w prezbiterium kościoła. Powstała ona dzięki Janowi Pawłowi Borowskiemu, historykowi, który zajmuje się dziejami Drogomyśla.

Wystawa w zakrystii

Natomiast na placu kościelnym otwarto kolejny tzw. domek dla książek, w którym można wymieniać się książkami. Biblioteczka jest przeznaczone do korzystania z literatury według zasady „przeczytaj i odłóż na miejsce dla kolejnych chętnych”. Pomysłodawcą i realizatorem pomysłu jest ks. Karol Macura. W jego urzeczywistnieniu pomogli mu Adam i Marcin Czyż, którzy wykonali konstrukcje biblioteczek. Pierwszą z nich umieszczano na skwerze w Drogomyślu 20 maja.

Otwarcie domku dla książek

Pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie 7 czerwca 2020 r. również odbyła się przy udziale wiernych. Uczestników nabożeństwa z okazji 155. rocznicy poświęcenia kościoła powitał proboszcz ks. Alfred Borski, który prowadził także liturgię wstępną. Teksty biblijne czytała młodzież.

Kazanie wygłosił bp Kościoła Jerzy Samiec, które oparł na fragmencie z 4. Księgi Mojżeszowej 6,22-27, gdzie znajduje się błogosławieństwo Aaronowe. „Błogosławieństwo jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka, bo błogosławimy w różnych sytuacjach. (…) Błogosławieństwo jest życzeniem czegoś najlepszego drugiemu człowiekowi. Jest poleceniem kogoś w opiekę Boga. To, które otrzymał Aaron, jest bardzo proste. Jednak obejmuje wszystkie elementy naszego życia” – mówił biskup. W kazaniu odniósł się również do obecnej sytuacji i wielu trudności, które spotykały ludzi w czasach epidemii.

Po kazaniu jeden z tegorocznych maturzystów zmówił modlitwę m.in. za zbliżające się egzaminy. Nabożeństwo połączone było ze spowiedzią i Komunią Świętą, która odbyła się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych – opłatek był podawany na rękę, a wino w małych, jednorazowych kielichach. W uroczystości wziął udział burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko. Nabożeństwo również było transmitowane na kanale parafii na YouTubie.

Koronawirus w domu opieki

Dnia 21 maja 2020 r. Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach na swoim profilu na Facebooku opublikował informację „Z przykrością informujemy, że ostatnie badanie profilaktyczne na obecność wirusa SARS-CoV-2 okazały się pozytywne dla części naszych mieszkańców. Obecnie przeprowadzamy reorganizację ośrodka w celu oddzielenia osób zakażonych od zdrowych i zapewnienia wszystkim maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa”. Zakażonych zostało 35 mieszkańców i 2 pracowników, a dom opieki został zamknięty. Biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec zwrócił się do wszystkich parafii z prośbą o wsparcie – modlitewne, rzeczowe oraz finansowe. Na apel odpowiedziało wielu wiernych, którzy przez swoje parafie przekazywali finansowe wsparcie, dzięki któremu dom opieki mógł kupić środki ochrony. Sytuacja została opanowana na tyle, że 5 czerwca poluzowano część restrykcji i rodziny mogą już przynosić paczki dla swoich bliskich. Jednak dalej nie mogą ich odwiedzać. Informacje o sytuacji na bieżąco publikowane są na oficjalnym Facebooku domu opieki.

Poprzednie teksty o życiu parafialnym w czasach pandemii.

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2020