miniatura

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. ewangelicy z Ogrodzonej, filiału Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, świętowali 15-lecie swojego kościoła. Został on wybudowany w miejscu dawnej kaplicy cmentarnej i poświęcony 3 września 2006 roku. Służy przede wszystkim parafianom z Ogrodzonej, Łączki i Kostkowic. W liturgii uczestniczyli ks. Marcin Brzóska, proboszcz cieszyńskiej parafii oraz opiekun filiału w Ogrodzonej ks. Łukasz Gaś. Oprawę muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego, a na organach grała Joanna Lazar-Chmielowska. W kazaniu na podstawie fragmentu z 1. Księgi Mojżeszowej 4,1-16 biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago zwrócił uwagę na pytanie skierowane do Kaina: „Co zrobiłeś? Co uczyniłeś? Czego się dopuściłeś? – to nie są pytania celujące jedynie w zabójczy akt. Ludzkość od wieków posiada[...]

miniatura

– dziękczynienie za ostatnie 100 lat parafii w Poznaniu W dniach 19-20 września 2020 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu obchodziła setną rocznicę powstania. W ramach obchodów, w sobotę 19 września w kościele Łaski Bożej odbyła się promocja publikacji Bo przy mnie stał, zawierającej teksty, rozmyślania i modlitwy wieloletniego proboszcza parafii ks. Tadeusza Raszyka. W niedzielę 20 września poznańscy ewangelicy przeżywali jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. W sobotnim spotkaniu, podczas którego zaprezentowana została antologia tekstów ks. Tadeusza Raszyka głos zabrały redaktorki publikacji – Halina Raszyk, żona zmarłego przed ośmioma laty proboszcza, oraz Anna Zielińska-Krybus. Ponadto w panelu dyskusyjnym uczestniczyli: ks. Witold Twardzik, proboszcz parafii ewangelickiej w[...]

miniatura

W niedzielę 13 września 2020 roku filiał parafii w Białej (Bielsko-Biała), który mieści się w Szczyrku-Salmopolu świętował jubileusz 25-lecia poświęcenia kościoła. Został on wybudowany w latach 1991-1995. Wcześniej korzystano z budynku dawnej szkoły ewangelickiej, wzniesionej w 1897 roku. Jednak była ona za mała i parafia zdecydowała się wybudować kościół dla 120 osób. Koszty przedsięwzięcia były stosunkowo niewielkie, gdyż w budowę zaangażowali się wolontariusze. Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali do Szczyrku, pokrywali koszty swojego pobytu i bezpłatnie pracowali na rzecz parafii. Przywozili ze sobą też narzędzia do pracy, a potem podarowali je parafii. Nabożeństwo prowadził proboszcz pomocniczy ks. Jan Byrt. Słowo Boże zwiastowała ks. Anja Desiree-Lipponer z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Bawarii. Odbywa ona praktykę w[...]

miniatura

W zabytkowym budynku kaplicy ewangelickiej w Ustroniu-Dobce przez lata uczyły się kolejne pokolenia dzieci. Potem mieściło się w nim szkolne schronisko młodzieżowe, a w ostatniej dekadzie ponownie pełni funkcję domu Bożego. Jest ważną przestrzenią duchowego życia parafialnego. W dniu 5 lipca 2020 r. parafianie i goście przybyli z różnych stron na nabożeństwo z okazji 10. pamiątki poświęcenia kaplicy. Witały ich wygrywane przez orkiestrę melodie pieśni kościelnych, a opiekujący się filiałem w Dobce ks. Michał Matuszek odczytał fragment psalmu tygodnia (Ps 42,2-6) i zaprosił na poranek muzyczny w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod batutą Adama Pasternego. Na nabożeństwie powitał wszystkich proboszcz parafii w Ustroniu ks. Piotr Wowry. W uroczystości wzięli udział m.in.: biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, burmistrz Ustronia[...]

miniatura

W ostatnią niedzielę maja oraz pierwszą niedzielę czerwca większość parafii w Polsce otworzyła po ponad 2 miesiącach kościoły i zaczęła odprawiać nabożeństwa z udziałem wiernych. Wymagane jest noszenie maseczek przez cały czas trwania nabożeństwa, a przed wejściem należy skorzystać z płynu dezynfekującego. Należy także zachować odstęp 2 metrów od innych uczestników. W wielu kościołach oznaczono w ławkach miejsca, które można zajmować np. kartkami z wersetami. Często przy wejściu do kościoła stoją radni, którzy wskazują właściwe miejsca. Ze względu na to, że nie da się zdezynfekować parafialnych śpiewników, wierni są proszeni o przynoszenie własnych lub przygotowywane są programy nabożeństwa na kartkach. Komunia Święta udzielana jest według określonych przez władze kościelne reguł. Ksiądz powinien udzielać jej w maseczce[...]

miniatura

Od 13 marca 2020 roku, gdy wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego życie parafialne musiało zacząć toczyć się nowymi drogami. Zamknięto kościoły i kaplice. W szkołach i parafiach nie odbywały się lekcje religii. Zawieszono wszystkie spotkania parafialne. Te aktywności w dużej mierze przeniesiono do Internetu. W poprzednich numerach „Zwiastuna Ewangelickiego” opisywaliśmy różne nowe aktywności, które wprowadzano w parafiach, aby nadal utrzymać kontakt z parafianami. Są one prowadzone już trzeci miesiąc. Wszyscy stawiamy sobie pytanie, jak długo potrwa taka szczególna sytuacja. Od 31 maja drzwi kościołów i kaplic zostały szerzej otwarte. Nie ma już limitu osób w zależności od powierzchni budowli, ale między uczestnikami nabożeństwa musi być nadal zachowana odległość 2 m. Osoby mieszkające wspólnie mogą jednak siedzieć razem. Prawie[...]

miniatura

– uroczystości w Hołdunowie i Kozach W dniu 25 maja 2020 r. minęła 250. rocznica opuszczenia miejscowości Kozy przez grupę 313 mieszkańców wyznania ewangelickiego, którzy pod eskortą pszczyńskich huzarów opuścili Polskę, a konkretnie Małopolskę, i znaleźli się w państwie pruskim, na gościnnej ziemi księcia pszczyńskiego. Uciekinierzy schronienie znaleźli na terenie dawnego folwarku Kiełpowy, tworząc miejscowość nazwaną po niemiecku Anhalt, po polsku zaś Hołdunów. Tak rozpoczęła się niezwykła historia, w której wszystko odbywało się niestandardowo. W Hołdunowie Do tak zobowiązującego jubileuszu parafia przygotowywała się od ubiegłego roku. Powstał komitet organizacyjny, uzyskano obietnicę wsparcia organizacyjnego i finansowego jubileuszu przez władze miasta Lędziny (Hołdunów to dziś dzielnica miasta Lędziny k. Katowic), gminy Kozy[...]