miniatura

Skoczów

W dniu 29 lutego br. w skoczowskim kościele ewangelickim odbyło się V Śniadanie dla Kobiet. Około 250 pań w różnym wieku przywitała Agnieszka Borska. Podkreśliła, że dobrze jest, aby w tym zabieganym świecie umieć się zatrzymać i posłuchać głosu Boga. Modlitwę zmówiła Helena Podżorska. Dwie parafianki złożyły świadectwo swego życia z Bogiem. Z kolei młode parafianki mówiły o tym, jak chronić środowisko i jak będzie wyglądało nasze życie, jeżeli nie zaczniemy myśleć o ekologii. Prelekcję zatytułowaną Kobiety Biblii wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Rozważane Słowo Boże zostało wyjęte z 1. Listu do Koryntian 4,1-2. W czasie spotkania śpiewał chór Laudate z Bładnic pod dyrekcją Małgorzaty Rymorz.

Druga część spotkania odbyła się przy kawie, herbacie, kanapkach oraz ciastach. Można było porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

na podstawie tekstu Jolanty Sikory

 

Wisła-Czarne

W parafii w Wiśle-Czarnem 7 marca br. odbyło się Śniadanie dla Kobiet, w którym wzięło udział 41 osób. Oprócz rozmów i degustacji kanapek oraz deserów budujący czas urozmaicony był wspólnym uwielbieniem. Po części muzycznej i modlitwie Janina Pilch opowiedziała historię choroby wplecionej w codzienne życie, ale przede wszystkim historię triumfu Boga. On uczy nas tego, co wyjdzie nam na dobre, mimo bolesnych doświadczeń.

na podstawie tekstu Oli Michalik

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2020