miniatura

  Płot, parkan, mur, ogrodzenie – dają poczucie bezpieczeństwa i chronią przed nieproszonymi gośćmi lub złodziejami. Na terenach wiejskich ludzie zabezpieczają własne siedliska, czyli domy z gospodarczymi zabudowaniami, głównie przed ucieczką posiadanego inwentarza bądź też przed wtargnięciem dzikiej zwierzyny. Sprawa jest więc jasna, o co z tym odgradzaniem się chodzi. Ustawianie tych zabezpieczeń w obecnych czasach niekiedy bywa nieskuteczne, mimo stosowania przeróżnych materiałów czy też wymyślnych konstrukcji. Jak by nie było, na ogrodzonej posesji właściciel czuje się bardziej komfortowo. Płoty i parkany wyznaczają granicę prywatności, której nikomu obcemu nie wolno przekraczać bez uprzedniego zaproszenia lub zezwolenia. Nie inaczej jest z terytoriami poszczególnych państw. Takie wytyczenia od zawsze stanowią dla mieszkańców[...]

miniatura

  Przed nami Wielki Tydzień i wspaniałe święta radości związane ze zwycięstwem życia nad śmiercią. Z wielu prowadzonych przeze mnie rozmów wynika, że obawiamy się tego czasu, bo jeszcze nigdy nie doświadczaliśmy go w takim odseparowaniu od nabożeństwowej społeczności przeżywanej w kościołach czy budynkach parafialnych. Czy aby na pewno nigdy? Większość z naszych parafian nie pamięta takich okoliczności. Jest to jednak doświadczenie najstarszych spośród nas, którzy podczas ostatniej wojny światowej, a także przez wiele miesięcy, a czasem i lat po drugiej wojnie światowej nie mieli dostępu do swych kościołów, bo zostały zburzone, rozgrabione czy wręcz odebrane. Był to czas pielęgnowania duchowości w domach, wśród najbliższych, czas tęsknoty za możliwością powrotu do przedsionków Pańskich. Rodzinnie wokół Słowa Bożego W okresie[...]