miniatura

– doświadczenia Kościołów partnerskich Dzieła Gustawa Adolfa (GAW)   W 1946 roku – zaledwie rok po zakończeniu II wojny światowej – powstała grupa robocza ds. pracy wśród mężczyzn Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD). Chodziło o to, by ponownie ściślej związać z Kościołem oraz parafiami mężczyzn po przejściach wojennych, ucieczkach i wypędzeniach, a także, by zmierzyć się z pytaniami związanymi z tymi przeżyciami. Czy dwubiegunowy podział na pracę wśród kobiet i mężczyzn jest jeszcze aktualny? Współczesna dyskusja dotyczy raczej tego, czy potrzeba dzielić pracę parafialną według płci, czy prowadzić ją ze wszystkimi razem. Ponad siedemdziesiąt lat po wojnie praca wśród mężczyzn w Kościele Ewangelickim w Niemczech stała się sprawą marginalną. W roku 2016 została połączona z pracą wśród kobiet w ramach[...]