miniatura

Po rocznej przerwie w kościele ewangelickim w Pile odbył się 6 stycznia 2022 r. VII Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tym razem trochę inaczej i w trochę mniejszym gronie, ale znowu można się było spotkać i wspólnie pieśniami chwalić Pana. W trakcie koncertu wystąpili: Joanna i Krzysztof Koteccy (gitara akustyczna, mandolina), chór Soli Deo z parafii rzymskokatolickiej św. Jana Bosko oraz chór ewangelicki im. Oskara Kolberga. Wieczór uprzyjemnili swoim śpiewem także soliści: Blanka Rauhut, Zuzanna Jopek i Andrzej Jopek. Tradycją ekumenicznego kolędowania jest połączenie go z akcją zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie pilskiego hospicjum prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej. Idee i działania towarzystwa przedstawił jego prezes, lekarz Paweł Wiszniewski. „Zwiastun Ewangelicki”[...]