miniatura

W niedzielę 5 maja 2024 r. chór parafii ewangelickiej w Cisownicy obchodził jubileusz 35 lat swojego istnienia. Wszystko zaczęło się w Niedzielę Cantate 23 kwietnia 1989 r., kiedy to po nabożeństwie odbyło się spotkanie założycielskie. Początkowo chór liczył około 60 osób, z czasem jednak liczba chórzystów ustabilizowała się na poziomie 40 członków. Od początku chór prowadzi cisownicki organista Wiesław Jakubik.  Podczas uroczystości chórzyści zaśpiewali osiem pieśni z starego i nowszego repertuaru. Gratulacje chórowi i dyrygentowi złożyli: ks. Jan Kozieł – inicjator powstania chóru i pierwszy jego opiekun, proboszcz ks. Marek Twardzik oraz kurator parafii Mirosław Gluza. Obecny prezes Bogusław Konecki podziękował długoletniej prezes Halinie Sikorze, która do minionego roku, przez 23 lata przewodziła chórowi. Na tę uroczystość[...]

miniatura

– tożsamość cisownickich ewangelików   Patent tolerancyjny cesarza Józefa II z dnia 13 października 1781 roku zezwolił mniejszościom wyznaniowym, w tym ewangelikom, na budowę kościołów – domów modlitwy, jak i zakładanie szkół. Wykorzystali tę cesarską „łaskę” ewangelicy z Cisownicy i założyli pierwszą prywatną szkołę wyznaniową. Według przepisów patentu tolerancyjnego społeczność ewangelicka Cisownicy spełniała warunki do budowy własnego kościoła i utworzenia samodzielnego zboru. Dlaczego do tego nie doszło, dziś już nie wiadomo. Szkoła Szkoła mieściła się w prywatnym pomieszczeniu. Pierwszym nauczycielem był Jan Pellar z Cisownicy. W roku 1835 z inicjatywy ks. Karola Kotschego, ustrońskiego proboszcza wybudowano pierwszy samodzielny budynek szkolny, który w 1850 r. przyozdobiono wieżyczką, a na niej umieszczono dwa[...]