miniatura

  Jestem przekonana, że dziś, w 2021 roku, cztery lata po obchodach 500 lat Reformacji, dla ewangelików będących mniejszością w państwie o charakterze wyznaniowym, zwłaszcza dla żyjących w diasporze, najważniejszym przejawem tożsamości, nie tylko luterańskiej, jest nieugięte trwanie w poczuciu odrębności, przy zachowaniu pełnej aktywności społecznej i zawodowej. Jest to wyzwaniem. Oczywiście, chodzi nie tylko o poczucie odrębności, ale i praktykowanie jej w tych postawach etycznych, które nazywane są ewangelickim etosem. Istotne jego cechy to niezmiennie: dążenie do tego, aby być rzetelnym, uczciwym, cenić wartość pracy jako powołania człowieka oraz wartość edukacji oraz być użytecznym i pomocnym dla innych. To także dążenie do miłości ogarniającej całe Boże stworzenie. Rzecz nie w patetycznych deklaracjach, lecz w wytrwałym[...]