miniatura

– spotkanie wychowanków domu dziecka sióstr diakonis Trwają obchody 100-lecia istnienia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. W ich ramach, 15 września 2023 roku, w Centrum Parafialnym „Salem” spotkali się byli wychowankowie dzięgielowskich Zakładów Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez diakonise. Radość, przyjaźń i wdzięczność – te słowa dobrze oddają atmosferę spotkania. Początek działalności zakładów to lata przed wybuchem II wojny światowej. W roku 1955 zostały odebrane Kościołowi, upaństwowione i przekształcone w dom dziecka. Tyle suchych, historycznych faktów. Na wycieczce w Wiśle podczas pierwszego spotkania wychowanków, 1991 rok, z lewej s. Zuzanna Lazar Wiatr historii Dzięgielów to także moje korzenie, bo moja mama jest wychowanką sióstr i nieraz opowiadała mi, jak wyglądało jej dzieciństwo.[...]