miniatura

– otwierajmy nasze kościoły „Jestem rybniczaninem od urodzenia, a po raz pierwszy jestem w tym kościele. Zachwyca mnie wszechobecna biel i prostota wystroju”. Takie wypowiedzi można było usłyszeć od wielu odwiedzających latem rybnicki kościół ewangelicki apostołów Piotra i Pawła. Jak co roku parafia ewangelicka w Rybniku w okresie wakacyjnym otwarła swój kościół dla odwiedzających. Takie Dni Otwarte parafia organizuje od roku 2016. Jest to spory wysiłek organizacyjny. W tym roku kościół był otwarty we wtorki, środy, czwartki w godzinach 9.30-12.30, a w poniedziałki od 14.30 do 17.30. Dyżury pełniło na zmianę kilku parafian oraz piszący te słowa – nad całością projektu czuwałem osobiście. Mieliśmy przygotowane informacje o parafii w formie folderu, w tym ich skrót po angielsku, niemiecku i czesku – ze względu na bliskość czeskiej[...]

miniatura

– odkrycie zapomnianej leśnej ambony Wrzesień 2022 roku. Zjazd Przewodników Ewangelików dociera do wsi Rozumice w województwie opolskim, tuż przy granicy z Czechami. Tutaj, w pobliżu zrujnowanego, dawnego ewangelickiego kościoła, na nieistniejącym cmentarzu szczególnie brzmi rozważanie Słowa Bożego. Wygłasza je diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, która nawiązuje do słów z 2. Księgi Mojżeszowej 3,5 „Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Ten werset wielu kojarzy z leśnym kościołem na Równicy, gdzie w czasach kontrreformacji zbierali się na tajnych nabożeństwach ewangelicy, aby wielbić Boga, słuchać i rozważać Jego Słowo, i pokrzepiać się Wieczerzą Pańską. Kościół w Rozumicach „Sklepienie kościoła to firmament niebieski, a zgromadzeniem wiernych są drzewa” „Dlaczego akurat[...]