miniatura

  Jest rok 2013. Marzymy w Szczecinie o ożywieniu parafialnej działalności diakonijnej. Chcemy stworzyć program dla seniorów. Po pierwsze: dotrzeć do chorych, słabych, osamotnionych i przynieść im realną pomoc zarówno socjalną, jak i duchową. Po drugie: zaktywizować tych, którzy są już na emeryturze i mają jeszcze dużo siły i energii, aby robić coś dobrego, rozwijać się, uczyć się czegoś nowego, a przez to czuć się potrzebnymi. Dzięki wsparciu Fundacji Stephanus działającej w ramach Dzieła Diakonii Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, w naszej parafii rozpoczyna wtedy działalność asystent diakonijny. Jego pomoc ma charakter duchowy i polega na wspólnej modlitwie, rozmowach o wierze, przekazywaniu bieżących informacji z życia parafii, organizowaniu nabożeństw domowych z udziałem duchownego. Jego pomoc to również[...]

miniatura

Dnia 16 października 2021 r. odbyły się kolejne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie w Szczecinie. Co roku ich temat jest inny, w tym roku związany był z inspiracjami Bonhoefferem we współczesnej sztuce. Rozpoczęto je w Ogrodzie Ciszy i Medytacji, który stworzono w Szczecinie-Zdrojach, gdzie mieściło się seminarium kaznodziejskie prowadzone przez D. Bonhoeffera. Później w parafii można było wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy dotykał osobistych doświadczeń i inspiracji myślą tego niemieckiego teologa w sztuce współczesnego artysty dr Daniela Rycharskiego, a drugi był opowieścią o dziele i biografii myśliciela, która jest szerzona poprzez sztukę rozumianą jako fotografia, portret czy rzeźba, co zaprezentował Wilfried Schulz. Między wykładami można było obejrzeć film Andrzeja Łazowskiego, dotyczący wystawy Tolerancja, która była dostępna w[...]