miniatura

– dbałość o lubelskie dziedzictwo   Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Lublinie przy ul. Ewangelickiej 1 jest jedynym czynnym kościołem luterańskim w całym województwie lubelskim. W dniu 12 marca 2023 r. odbyło się w nim nabożeństwo dziękczynne z okazji zakończenia pierwszego etapu remontu tego zabytkowego budynku. Ostatnio zadbano też o dwa inne obiekty mocno związane z dziejami ewangelików i ich wkładem w rozwój Lubelszczyzny. Pierwszy etap remontu, dofinansowany ze środków unijnych, trwał ponad rok. W tym czasie w kościele wymieniono poszycie dachowe na miedziane, wyremontowano poddasze, wykonano nową elewację wieży, zabezpieczono fundamenty przed wilgocią, doprowadzono instalacje sanitarną i wodno-kanalizacyjną, wykonano zewnętrzną iluminację świetlną. Ponadto we wnętrzu kościoła wymieniono ogrzewanie, częściowo[...]

miniatura

Przemków to maleńkie miasteczko w Lubuskiem, pomiędzy Polkowicami a Żaganiem. Otoczone lasami, w których  onegdaj stacjonowały rosyjskie wojska. Mieścina sennie toczy swoje dni. Nadszarpnięte zębem czasu kamieniczki rzadko ktoś remontuje, bo i po co, dla kogo? Sklepy również jak z minionej epoki. Reklama, że to raj dla rowerzystów, też trochę na wyrost, bo nikt nie dba o oznakowanie szlaków. Nasza rowerowa wyprawa miała jednak nieoczekiwanie pozytywny wydźwięk. W tym szarym otoczeniu nagle, ku naszemu zaskoczeniu – pięknie utrzymany, dawny kościół ewangelicki. W miasteczku nie przetrwał ani reprezentacyjny pałac byłych właścicieli, rodziny von Schlezwig-Holstein, ani ewangelicka szkoła. Natomiast kościół i plebania stoją i pieszczą oko. Szczęśliwym trafem zostały one przejęte przez przybyszów z Bieszczad i Beskidu Sądeckiego, głównie[...]

miniatura

W dniu 17 lutego 2022 r. Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie przyjęła uchwałę w sprawie planowanego przez polski rząd przekazania Węgrom tzw. kroniki Macieja Korwina. Inicjatywę zgłosiło dwoje poruszonych członków parafii. „Przyszli do mnie w tej sprawie prof. Elżbieta Jastrzębowska, historyczka sztuki i dr Mateusz Wilk, historyk i arabista. Uważali, że nie możemy pozostać obojętnymi, jeśli Polska zamierza pozbyć się jednego z cenniejszych manuskryptów w skali światowej” – mówił ks. Piotr Gaś, proboszcz parafii. Radni podjęli uchwałę nie tylko dlatego, że dokument należał do biblioteki ewangelickiego Gimnazjum Akademickiego w Toruniu i jako taki jest śladem ewangelickiej historii w naszym kraju. „To jest cząstka naszego wspólnego dziedzictwa. Jako Kościół dzielimy z naszym społeczeństwem to, co[...]