miniatura

W Koninie odbyło się od 23 do 26 maja 2022 r. spotkanie na zakończenie projektów wolontariackich realizowanych przez Diakonię Polską w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Wzięli w nim udział młodzi ludzie z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec. Spotkanie prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej. Wolontariusze od października pracowali w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Fundacji Dzieci „Arka” w Warszawie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz szkole podstawowej i przedszkolu w Koninie. Wolontariusze z jednej strony podsumowali swoje projekty i czas spędzony w Polsce, z drugiej zaś poznawali Wielkopolskę: obejrzeli prezentację o tym regionie, a także odwiedzili Muzeum Okręgowe w Koninie. Przedstawiając[...]