miniatura

W Méjannes-le-Clap we Francji, po przerwie spowodowanej pandemią spotkali się ponownie w dniach 15-18 czerwca 2023 r. przedstawiciele dowódców i żołnierzy ewangelickich z Europy, Afryki i Ameryki. W spotkaniu uczestniczyło 400 żołnierzy 14 narodowości. RIMP (Rassamblement International Militaire Protestant), czyli Międzynarodowy Zjazd Żołnierzy Protestantów odbywał się pod hasłem pochodzącym z Psalmu 103,1: „Błogosław, duszo moja, Pana”. Wspólne nabożeństwa, modlitwy, spotkania wypełniły czas trwającego 4 dni zjazdu. Polskę reprezentowali Ewangelicki Biskup Wojskowy bp Marcin Makula i ks. Daniel Ferek, redaktor naczelny „Wiary i Munduru”.         XDF, edw.wp.mil.pl „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– rozmowa z biskupem Marcinem Makulą Co skłoniło Księdza Biskupa do ubiegania się o posługę Ewangelickiego Biskupa Wojskowego? Pierwsze słowo, które od razu się tu pojawi jako odpowiedź, to powołanie. Poczułem wezwanie, żeby podjąć posługę w tej formie. W wojsku byłem już wcześniej i służyłem jako kapelan. Ponieważ teraz kończyła się kadencja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, postanowiłem zgłosić się do tych wyborów. Do jakiego stopnia wpływ na tę decyzję miały wcześniejsze doświadczenia Księdza Biskupa jako kapelana wojskowego? Gdyby nie te doświadczenia, nie czułbym się uprawniony. Jeśli nawet usłyszałbym głos powołania, to nie wiem, czy zdecydowałbym się podjąć to wyzwanie. Nie wiedziałbym przecież, na czym ta służba polega, czego się spodziewać i oczekiwać po służbie duchownego w wojsku. Czy może Ksiądz Biskup[...]

miniatura

  Wolność chrześcijańska przejawia się w ludzkim życiu w różny sposób. Myśl etyczna Reformacji nawiązywała do szeregu motywów wcześniej znanych w teologii chrześcijańskiej, ale nade wszystko chciała być, zgodnie z zasadą sola Scriptura, wierna przesłaniu Pisma Świętego, a w sposób szczególny nauczaniu moralnemu Jezusa Chrystusa. Jak na mało którym obszarze, Lutrowe nauczanie na temat służby wojskowej, wojny i pokoju, na pierwszy rzut oka wydawać się może dalekie od nauczania Mistrza z Nazaretu. Jednak głębsza próba spojrzenia na intencje Reformatora z Wittenbergi pokaże, że starał się nauczanie Jezusa właśnie zaktualizować do zastanej sytuacji społecznej. Luter odwołał się w swych pismach interpretujących problematykę wojny i pokoju oraz opisując powinności człowieka pełniącego zadania żołnierskie, nie tylko do pism Starego[...]