miniatura

W dniach 8-11 maja 2023 roku w Gdyni odbyła się XXII Konferencja Kapelanów Wojskowych Krajów Bałtyckich zorganizowana przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Uczestniczyli w niej kapelani z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Polski a także z USA.  Konferencja rozpoczęła się nabożeństwem w kościele luterańskim w Sopocie, które prowadzili bp Marcin Hintz oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula. Uczestnicy wysłuchali wykładów: Oleny Legenchuk – kapelana Armii Ukrainy, która dzieliła się doświadczeniami z pierwszej linii frontu, bp. Marcina Hintza oraz ks. kmdr. Tadeusza Jelinka. Wojskowi specjaliści wygłosili wykłady o roli kapelana w operacjach wojskowych z punktu widzenia dowódcy oraz ich roli podczas operacji morskich. Modlitwy i śpiew w trakcie konferencji prowadzili m.in. ks. mjr. Marcin Konieczny i[...]