miniatura

Lubię wracać do biblijnego epizodu, który miał miejsce na przełomie XI i X wieku p.n.e w Izraelu. Po kilkusetletnim okresie rządów sędziów Izraelici zdecydowali się na wybór monarchistycznego systemu zarządzania krajem. Nowa władza potrzebowała – i w każdym okresie dziejów potrzebuje – modlitewnego wsparcia. „Zebrali się więc wszyscy starsi Izraela, przybyli do Samuela do Ramy i oznajmili mu: ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują tak jak ty. Ustanów nam więc króla, aby sprawował nad nami sądy, jak to jest u wszystkich narodów” (1 Sm 8,4-5; BE). Pierwszym królem namaszczonym przez proroka Samuela zostaje Saul. Boży cykl Nie był to czas pokoju dla Izraela, bowiem Saul musiał zmagać się militarnie z Filistyńczykami przez 20 lat swoich rządów. Takie okoliczności wymuszały zaangażowanie państwowego potencjału w walkę z[...]

miniatura

Rok 2022 można śmiało nazwać rokiem wyborczym. W wielu parafiach będzie wybierana rada parafialna. We wszystkich parafiach odbędą się wybory delegatów do synodów diecezjalnych. Kolejnym krokiem będą wybory rad diecezjalnych i delegatów do Synodu Kościoła. Natomiast podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła odbędą się wybory radców konsystorza. Konsystorz to liczący osiem osób nasz kościelny rząd. Prezesem konsystorza, czyli takim premierem jest z urzędu biskup Kościoła. Synod Kościoła wybiera świeckiego wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich. Kadencja konsystorza podobnie jak kadencje wszystkich gremiów zarządzających w Kościele trwa pięć lat. Wybory konsystorza zawsze wywołują wiele emocji, dyskusji – od tego, jaki będzie konsystorz, w dużej mierze zależy funkcjonowanie całego Kościoła. Podobnie jest w[...]

miniatura

Dojście Salomona do władzy przedstawia 1. Księga Królewska w pierwszych dwóch rozdziałach. Biblia przynosi najpierw informację o starości króla Dawida (por. 1 Krl 1,1-5). Zapowiada to konieczność zmiany na  królewskim tronie. Jak czytamy, władca odczuwał zimno i nie mógł się rozgrzać. Postanowiono więc temu zaradzić, wyszukując młodą kobietę, która opiekowałaby się królem i ogrzewałaby go swoim ciałem, sypiając z nim w tym samym łóżku. Wybrano dziewczynę o imieniu Abiszag, Szunamitkę, czyli osobę pochodzącą z miasta Szunem, które najprawdopodobniej znajdowało się we wschodniej części równiny Jezreel. Abiszag wypełniała powierzone jej zadanie. W wersecie 4 znajduje się wypowiedź, wedle której dziewczyna pielęgnowała króla, ale król z nią nie współżył. W wypowiedzi tej nie chodzi jednak o ochronę dobrego imienia[...]