miniatura

W dniach 9-15 listopada 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia Instytutu Pastoralnego (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas pierwszych trzech dni kursanci wzięli udział w konferencji pod nazwą: A chance for (EX) CHANGE (Szansa na wymianę/zmianę) przygotowanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland). Organizatorzy konferencji zachęcali do międzynarodowych (głównie polsko-niemieckich) wymian młodzieży. Rozmawiano o tym, jak zorganizować takie wymiany oraz jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Na bazie wielu integrujących ćwiczeń ukazano czym jest metoda animacji językowej, a także podano szereg propozycji dynamicznej pracy z młodzieżą. Słuchacze IP wzięli także czynny udział w[...]

miniatura

– letnia sesja Instytutu Pastoralnego Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku w Warszawie i Żyrardowie odbywały się wykłady w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów. Pierwszego dnia odbyło się m.in. spotkanie z biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz wykład prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego (ChAT) pt. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki pogrzebowej. Forum kursantów oraz warsztaty m.in. z prowadzenia posiedzeń rad parafialnych poprowadził dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago.  Piątkowy czas kursanci spędzili na wykładach m.in. prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt.: Przemoc wobec dzieci i młodzieży i przemoc rówieśnicza. Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy? oraz Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze spektrum autyzmu. Z kolei warsztaty pt. Jak przekazać komunikat w 2 minuty? poprowadziła ks. Halina Radacz.[...]