miniatura

– letnia sesja Instytutu Pastoralnego Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku w Warszawie i Żyrardowie odbywały się wykłady w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów. Pierwszego dnia odbyło się m.in. spotkanie z biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz wykład prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego (ChAT) pt. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki pogrzebowej. Forum kursantów oraz warsztaty m.in. z prowadzenia posiedzeń rad parafialnych poprowadził dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago.  Piątkowy czas kursanci spędzili na wykładach m.in. prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt.: Przemoc wobec dzieci i młodzieży i przemoc rówieśnicza. Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy? oraz Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze spektrum autyzmu. Z kolei warsztaty pt. Jak przekazać komunikat w 2 minuty? poprowadziła ks. Halina Radacz.[...]