miniatura

„Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”. Ga 4,4 Chciałoby się dziś z radością zaśpiewać: „Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję matkę Jego”. Wszyscy jesteśmy dziś wezwani, tak jak wówczas pasterze betlejemscy, aby oglądać tę wielką radość, która stała się udziałem całego ludu. Nieważne są dzisiaj szczegóły narodzenia Jezusa, wszak ani ewangeliści nie byli ich naocznymi świadkami, ani dzień 25 grudnia to nie data Jego urodzin. Nie mają więc sensu dywagacje nad pieluszkami, w które był owinięty, nieważny żłobek, siano i cała dramaturgia narodzenia. Ważne i istotne jest to, co dla ludzkości ma wartość nieprzemijającą: czego uczył, co jej dał, co zdziałał i kim był Ten, którego pamiątkę narodzin[...]

miniatura

„I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. (...) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne”. Iz 11,1.10 Uczeń Pański Jan w Księdze Objawienia przekazał wypowiedzi Jezusa, które usłyszał za pośrednictwem zesłanego anioła. W ostatnim rozdziale zapisał takie Boże słowa: „Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna” (Obj 22,16). Te słowa z ostatniej strony Biblii korespondują ze słowami proroka Izajasza, który zapowiadał przyjście Mesjasza na świat: „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego”. Przypomnijmy: Isaj to ojciec króla Dawida. A jak pisze ewangelista Łukasz, gdy anioł Gabriel został posłany do Nazaretu, do Marii, która z woli Boga miała urodzić Zbawiciela, powiedział jej m.in.: „Ten będzie[...]