miniatura

– czyli jak żyć dalej po stracie najbliższej osoby   Czas leczy rany – mówimy. Wielu ludzi twierdzi jednak, że to nieprawda, że z czasem człowiek uczy się jedynie z nimi żyć. A potem z bliznami, które nieustannie przypominają o starych zranieniach i wciąż mogą być źródłem bólu. Strata zawsze wywołuje cierpienie. Nieważne, czy to będzie strata pracy, pieniędzy, utrata domu, psa czy najbardziej dotkliwa – strata bliskiej osoby. Trudno porównywać te sytuacje, bo czymże jest zgubienie nawet sporej sumy pieniędzy w porównaniu ze śmiercią drogiego nam człowieka. Jednak odczucia towarzyszące każdej stracie są subiektywne, zależą od życiowej sytuacji, od wsparcia bliskich i wielu innych czynników. Z tego powodu nigdy nie wolno wartościować czyjegoś cierpienia, lekceważyć go, porównywać z cierpieniem innych ani oceniać. Z żałobą[...]

miniatura

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię (...). I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego”.Obj 21,1-2 Wzrok to jeden z podstawowych zmysłów człowieka. Wzrokiem odkrywamy otaczający nas świat, podziwiamy jego piękno i wspaniałość. Oko jest najlepszym aparatem, którym fotografujemy to, co dookoła nas. Wzrokiem nawiązujemy też ów pierwszy, jakże ważny, kontakt z drugim człowiekiem. Jednak: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – jak napisał Antoine de Saint-Exupéry. I właśnie oczyma duszy – sercem – apostoł Jan zobaczył wieczność. I dzieli się tym widokiem z nami, mówiąc: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię, i widziałem święte miasto, nowe Jeruzalem”. Czy my, współcześni ludzie, oczyma naszej duszy,[...]

miniatura

– czyli co jest ważne w myśleniu o wieczności Szukając odpowiedzi na pytanie czym jest wieczność, w popularnym internetowym źródle Wikipedia przeczytamy, że w powszechnej opinii jest ona utożsamiana z nieskończonością. Równie często używamy tego określenia dla opisania istnienia, które nie podlega upływowi czasu. Jako chrześcijanie wierzymy w wieczne istnienie Boga i wieczne życie, które chce dać nam Bóg. Czy jednak wyobrażamy sobie czym jest wieczność w zgodzie z nauką Chrystusa? Utożsamianie wieczności z czasem, rozumienie jej jako kontynuacji tego, co nauczyliśmy się mierzyć, prowadzi do błędnego myślenia. Nie będziemy odczuwać czasu Myśląc o wieczności, w której od zawsze istnieje Bóg, nieraz postrzegamy nasze ziemskie chwile jako jej integralną cześć. Mówiąc o wieczności, którą Bóg przygotował dla nas po zakończeniu[...]