miniatura

Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński 14.07.1783-7.02.1846 Historyk prawa, edytor, leksykograf, urodził się 240 lat temu w Lublinie w rodzinie kupieckiej. Był bratem Jerzego Samuela, znanego bibliotekarza i językoznawcy. Początkowo uczył się Lublinie, gimnazjum ukończył we Wrocławiu. Później studiował prawo na uniwersytecie w Halle, które ukończył w 1806 r. Od roku 1807 piastował funkcję asesora przy warszawskim sądzie apelacyjnym. Rok później został mianowany pisarzem aktowym, czyli notariuszem przy sądzie apelacyjnym, a w roku 1809 otrzymał stanowisko pisarza aktowego Księstwa Warszawskiego. Od 1808 r. kierował Szkołą Prawa i Administracji, w której także wykładał prawo rzymskie. Był członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W 1814 r. uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Królewcu. Był jednym z organizatorów[...]

miniatura

– w 40. rocznicę śmierci biskupa Andrzeja Wantuły   Gdy 25 października 1931 roku ks. Andrzej Wantuła wygłaszał swe kazanie ordynacyjne w kościele apostołów Piotra i Pawła w Wiśle, zgromadzeni wierni nie przypuszczali, że stoi przed nimi ich przyszły proboszcz, z którym rozłączy ich wojenna zawierucha. Z pewnością nawet najbardziej dalekowzroczni nie śnili nawet, że oto stoi przed nimi przyszły biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce i wiceprzewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej. Młody absolwent teologii oparł swe kazanie ordynacyjne na tekście z Objawienia Jana 3,11: „Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej”. Kazaniu temu przysłuchiwał się m.in. biskup Juliusz Bursche, który przyjechał z Warszawy do Wisły specjalnie na tę ordynację. Przypominając dziś postać bpa Andrzeja[...]