miniatura

To banalne, ale prawdziwe: człowiek uczy się przez całe życie. Najpierw uczy się mówienia, potem chodzenia. W przedszkolu rozpoczyna naukę rozpoznawania liter i pisania. Pokazuje też na paluszkach, ile ma lat. Zdobytą wiedzę nosimy w sobie – w rozumie, ona pozwala ocenić człowieka o wiele prawdziwiej niż powierzchowność. Przysłowie mówi: „Nie szata zdobi człowieka” – co innego mądrość. Ale jest coś jeszcze, co zdobi o wiele bardziej. W szkole za naukę otrzymujemy oceny, im lepsza ocena, tym bardziej jesteśmy zadowoleni i chwaleni. Dobre oceny zapewniają przejście do następnej klasy. Możemy nauczyć się wszystkiego, dobrego i złego, ale czy możemy nauczyć się miłości? Z jakiej księgi będziemy czerpać o niej wiedzę? Apostoł Paweł radzi prawdziwą wiedzę czerpać z Pisma Świętego: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne[...]