miniatura

– rozmowa z Marzeną Stawiak, triatlonistką amatorką Pracuje pani jako pedagog i dziecięcy terapeuta, jest pani matką dwojga nastolatków, żoną proboszcza parafii Pokoju w Jaworze na Dolnym Śląsku. Na dodatek pokonuje pani w wodzie, na rowerze i biegu dystanse nieosiągalne dla większości ludzi. Jak pani znajduje na to czas? To jest kwestia stawiania sobie wyzwań. Jako pedagog i nauczyciel buduję wizerunek szkoły, w której uczniowie rozwijają swoje kompetencje tzw. kluczowe, a więc umiejętność budowania relacji, współpracy, przejmowania odpowiedzialności za siebie i swoją naukę. Do tego potrzebny jest cel i konsekwencja. Podobnie próbujemy aktywizować naszych parafian w Jaworze. Razem stawiamy sobie cel, na przykład: organizacja wyjazdu, balu karnawałowego, rekolekcji i tak dzielimy zadania, aby wykorzystać każdy indywidualny talent i potencjał.[...]