miniatura

– czyli obóz ChOT Po czteroletniej przerwie młodzi pasjonaci nowych technologii ponownie spotkali się, aby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiarę. W dniach 1-7 lutego 2024 r. odbył Chrześcijański Obóz Technologiczny (ChOT) w Wiśle-Czarnem. Organizacja obozu była możliwa dzięki współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Czarnem, #MłodziLuteranie oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Kadrę obozu stanowili: Rafał Gabryś – wychowawca i instruktor, ks. Marek Michalik – duszpasterz i instruktor, Marek Watut – wychowawca, a funkcje kierowniczki pełniła autorka tych słów. „Dla mnie jako organizatora – mówił ks. Marek Michalik, proboszcz miejscowej parafii – jest przede wszystkim wielką radością, że mogliśmy wznowić te obozy. Nie udałoby się to bez konkretnych impulsów i zachęcania ze strony[...]