miniatura

W dniach 17-20 lutego br. odbyło się w Warszawie szkolenie podstawowe dla narratorów metody Godly Play (GP). Szkolenie zorganizował Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, we współpracy z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Krajowym Saksonii, stowarzyszeniem Godly Play deutsch e.V., Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Fundacją Godly Play Polska. Certyfikat uzyskało 10 osób z Bielska-Białej, Chorzowa, Katowic, Mikołowa, Pokoju, Ustronia i Warszawy. Szkolenie, które odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie, prowadzili ks. Martin Steinhäuser z Niemiec i Monika Auzemery ze Szwajcarii. W ramach szkolenia uczestniczki dowiedziały się o podstawach pedagogiki M. Montessori, duchowości dziecka, przestrzeni w metodzie Godly Play, materiałach, przebiegu zajęć oraz trzech typach opowieści, jakie są w tej metodzie stosowane. Są to tzw. święte historie, czyli[...]