miniatura

W Gliwicach 20 maja 2023 r. po raz pierwszy odbyło się śniadanie dla nauczycieli szkółek niedzielnych. W zamyśle spotkanie było formą podziękowania szkółkowcom za całoroczny wolontariat w parafiach. Wzięło w nim udział 27 osób. Spotkanie prowadziła ks. Katarzyna Kowalska. Bartłomiej Machynia, nawiązując do hasła bieżącego roku, wygłosił prelekcję na temat pojednania i jedności w Kościele. W śpiewie prowadzili uczestników ks. Katarzyna Kowalska, ks. Eneasz Kowalski i Dominika Sobota. W śniadaniu udział wziął także biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który podziękował szkółkowcom za ich służbę. Organizatorem spotkania było Centrum Misji i Ewangelizacji.   XKK „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Katarzyną Kowalską, pomysłodawczynią Szkółkokursu Dlaczego Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie proponuje parafiom Szkółkokursy? Wspieranie działań edukacyjnych i motywowanie do zaangażowania w lokalnym środowisku wpisane jest w statut CME. Zależy nam na działaniu, które służy Kościołowi. Nieodzowną częścią życia parafialnego od dawna są tzw. szkółki niedzielne, czyli nabożeństwa dla dzieci. To szkolenie nie jest rewolucją, ale raczej odpowiedzią na powracające potrzeby parafii, które zmagają się z brakiem chętnych do pracy z dziećmi. Szkółkokurs jest dla osób, które chcą rozpocząć służbę wśród dzieci w swojej parafii, na przykład dla młodzieży po konfirmacji. Zakładam, że młodzież ta ma dostateczną wiedzę biblijną, a my możemy wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia. Zaproszeni są również ci,[...]

miniatura

W dniach 17-20 lutego br. odbyło się w Warszawie szkolenie podstawowe dla narratorów metody Godly Play (GP). Szkolenie zorganizował Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, we współpracy z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Krajowym Saksonii, stowarzyszeniem Godly Play deutsch e.V., Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Fundacją Godly Play Polska. Certyfikat uzyskało 10 osób z Bielska-Białej, Chorzowa, Katowic, Mikołowa, Pokoju, Ustronia i Warszawy. Szkolenie, które odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie, prowadzili ks. Martin Steinhäuser z Niemiec i Monika Auzemery ze Szwajcarii. W ramach szkolenia uczestniczki dowiedziały się o podstawach pedagogiki M. Montessori, duchowości dziecka, przestrzeni w metodzie Godly Play, materiałach, przebiegu zajęć oraz trzech typach opowieści, jakie są w tej metodzie stosowane. Są to tzw. święte historie, czyli[...]