miniatura

3. Ewangelickie Forum Katechetyczne (3EFK) odbyło się w dniach 24-25 listopada 2023 r. w Wiśle-Jaworniku. Temat forum brzmiał Edukacja wspierana AI. Forum inspiracji. Pierwszą częścią forum była integracja podczas gry w kręgle, czyli świetny sposób umożliwiający uczestnikom nawiązanie kontaktów i dzielenie się przemyśleniami w mniej formalnej atmosferze. Następnie katecheci aktywnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Lechosława Hojnackiego, szkoleniowca i pasjonata technologii. Forum skupiło się na roli sztucznej inteligencji w edukacji i jej potencjalnym wpływie na proces nauczania religii oraz zapoznaniu z możliwościami ChatGPT 4 oraz programu Canva w kontekście edukacyjnym. Podczas forum dyskutowano o możliwościach i wyzwaniach związanych z wykorzystaniem AI w nauce religii. Zastanawiano się, czy sztuczna inteligencja może być zagrożeniem,[...]

miniatura

W dniach 9-15 listopada 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia Instytutu Pastoralnego (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas pierwszych trzech dni kursanci wzięli udział w konferencji pod nazwą: A chance for (EX) CHANGE (Szansa na wymianę/zmianę) przygotowanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland). Organizatorzy konferencji zachęcali do międzynarodowych (głównie polsko-niemieckich) wymian młodzieży. Rozmawiano o tym, jak zorganizować takie wymiany oraz jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Na bazie wielu integrujących ćwiczeń ukazano czym jest metoda animacji językowej, a także podano szereg propozycji dynamicznej pracy z młodzieżą. Słuchacze IP wzięli także czynny udział w[...]