miniatura

W lutym spędziłam dwa tygodnie w Afryce. Nigdy nie marzyłam o misjach. Owszem, podziwiałam tych, którzy odważnie jeździli w różne zakątki świata, by nieść Bożą miłość i realną pomoc najbardziej potrzebującym. Jednak nigdy nie przyszło mi na myśl, że mogłoby to stać się moim udziałem. Wszystko zaczęło się zmieniać kilka miesięcy temu, a właściwie wcześniej, choć wówczas nie byłam tego jeszcze świadoma. Gdy 2021 roku usłyszałam diagnozę o złośliwym raku, zawalił się mój świat. Ten i kolejny rok były bardzo trudne. Na początku 2022 roku, w trakcie intensywnego leczenia, zapisałam się do Szkoły Pasji i Wizji, prowadzonej online przez Agatę Strzyżewską. Zajęcia skupiały nas wokół Biblii, pomagały lepiej poznać Boga i tożsamość dziecka Bożego. To właśnie tam zrodził się pomysł wspólnego wyjazdu na misję. Boży[...]

miniatura

W sobotę 23 września 2023 roku Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie obchodziło 30. rocznicę powstania. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie, w którym czynnie uczestniczyli proboszcz miejscowej parafii ks. Marcin Brzóska oraz duchowni – absolwenci LOTE – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa oraz ks. Wiktoria Matloch z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, która wygłosiła kazanie. W uroczystościach wzięli udział nauczyciele i uczniowie liceum, władze samorządowe oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który w swym przemówieniu porównał LOTE do „niepospolitego domu”. Biskup ukazał wiele obszarów kształtowania w tym „domu” młodych ludzi i podkreślał znaczenie bycia ambasadorami swej szkoły wszędzie tam, gdzie realizują swe dorosłe życie. Podziękował też za[...]

miniatura

Początek nauki po wakacjach nie będzie wesoły. Sprawa pierwsza – od roku wzrost ilości przypadków psychiatrycznych wśród młodzieży w czasie ostatniego roku, a brak jest wyspecjalizowanych psychiatrów dziecięcych i brakuje odpowiedniej liczby poradni psychologicznych dla młodego pokolenia. Dopiero ostatni wzrost depresji i ilości samobójstw młodych ludzi zwrócił uwagę na ten bolesny problem. Sprawa druga. Od kilku tygodni, dzięki „zasługom” antyszczepionkowców, pojawiły się masowe wypadki ospy u dzieci, a objawy są bardzo ciężkie. Pandemia, izolacja młodzieży w domach, a także wiele innych czynników, jak powszechniejąca bieda spowodowana inflacją i maratonem rosnącej drożyzny, wszystko to przyczynia się do spadku odporności organizmów. A w szkołach nadmiar nauki, bo decydenci zapomnieli, że najważniejszym ogniwem edukacji nie są[...]

miniatura

Początek roku szkolnego każe nam zastanowić się, jakiej szkoły, jakich nauk chcemy dla naszych dzieci. Jest to poważny problem, gdyż ostatnio pojawiło się w resorcie oświaty zapatrzenie w daleką przeszłość i wynikające z tego trendy, by programy i metodykę nauczania podporządkować wzorcom sprzed wieków, a dyscyplinę szkół absolutnej władzy administracyjnej, wspartej dodatkowo kodeksem karnym. Wszystko to wskazuje na nadejście ciężkich czasów dla młodzieży ewangelickiej czy szerzej – protestanckiej. Można powiedzieć – zupełnie jak w czasach kontrreformacji. Przypomnijmy więc, nie tylko naszym młodym, zawsze aktualną prawdę biblijną: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1). Żyjemy przecież już w XXI wieku, a szkoła ma wykształcić[...]

miniatura

„Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierzę, w czystości. (...) Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”. 1 Tm 4,12.16 Tymoteusz pochodził z rodziny, która nie wierzyła w Jezusa. On jednak często na ulicach swego miasta, Listry, słyszał, jak różni ludzie mówili o Nim. Zauważył, że ludzie ci są inni – pewni siebie, przyjacielscy i wyjątkowo radośni. Gdy poznał jednego z nich – apostoła Pawła, postanowił też zostać chrześcijaninem. Paweł był misjonarzem i Tymoteusz chciał być taki jak on. Był jednak jeszcze za młody, aby zostać nauczycielem Słowa Bożego. Obawiał się, że nie będzie miał posłuchu. Wtedy Paweł powiedział swojemu młodemu przyjacielowi, że o odpowiedzialności i[...]

miniatura

W Rankingu liceów i techników Perspektywy 2021 jak co roku znalazły się szkoły prowadzone przez ewangelickie towarzystwa. Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (LOTE) jest najlepszym liceum w powiecie cieszyńskim. W województwie śląskim zajęło miejsce 7., a w rankingu ogólnokrajowym miejsce 73. W poprzednim rankingu w Polsce szkoła zajmowała 92. miejsce. Działające w Bielsku-Białej Liceum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja zajęło 40. miejsce w województwie, a 361. w Polsce. W województwie małopolskim działa VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie, które zdobyło 6. miejsce w województwie i 78. w kraju.  „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

  „Pani jest stara, pani jest nudna, a Pan Bóg jest głupi!” – usłyszałam z ust siedmiolatka, który niezbyt chętnie uczestniczył w lekcjach religii. Oderwany od ciekawej zabawy w szkolnej świetlicy, oddzielony od kolegów, z którymi przed chwilą bawił się wesoło i głośno, w mojej obecności zaczął się buntować i manifestować swoją wolność. Tak, jest wychowywany do życia w wolności, więc może bezkarnie powiedzieć nauczycielce: „Pani jest stara, pani jest nudna”. Nie cytowałabym tego zdania, gdyby zdarzyło się to raz, ale niestety powtórzyło się kilka razy, tydzień po tygodniu. Zaczęłam więc poważnie zastanawiać się nad sobą i nad swoimi metodami nauczania małych dzieci o Bogu. Jest coraz trudniej. Mam przecież ponad czterdziestoletnie doświadczenie, bo uczyłam dzieci dorywczo już w czasie moich studiów, a nawet wcześniej,[...]