miniatura

– kobiety w Ewangelickim Kościele w Syrii i Libanie Kobiety zawsze były zaangażowane w życie Kościołów ewangelickich na Bliskim Wschodzie. Wkrótce po założeniu Kościoła prezbiteriańskiego w 1920 roku powstały pierwsze koła kobiet. Grupy te często mają swe źródło w spotkaniach godzin biblijnych, a później przekształcają się w zorganizowane koła kobiet. Od początku kobiety angażowały się w działalność misyjną, szczególnie w pracę z ubogimi. Działalność pierwszych prezbiteriańskich misjonarek, takich jak Sarah Smith, która poświęciła się edukowaniu dziewczynek i kobiet, stworzyła podwaliny pod pierwszą w całym Imperium Osmańskim szkołę dla dziewcząt. Poprzez edukację dziewczynek Kościół ewangelicki przyczynił się do zmiany stosunku do kobiet w całym regionie. Jeżeli kiedyś posłanie córki do szkoły było powodem do[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Mathilde Sabbagh, ewangelicką duchowną w Syrii Na Twoim profilu na Facebooku znajduje się informacja, że od pewnego czasu nie było bieżącej wody w Al-Hasaka. Jak sytuacja wygląda teraz? Trochę lepiej. Turcja zajęła najważniejsze źródło wody pitnej w północnej Syrii, aby osłabić Kurdów. Miasto nie miało wody przez ponad miesiąc i to akurat w upalny sierpień 2020 roku. Musieliśmy kupować wodę butelkowaną. Teraz mamy już przynajmniej wodę co dziesięć dni przez kilka godzin, głównie w nocy. Budzimy się wówczas nawzajem, wstajemy szybko i załatwiamy wszystko, co najważniejsze, sprzątamy i pierzemy. Napełniamy też naszą parafialną cysternę, aby zabezpieczyć wodę dla chorych. Dlaczego chciałaś studiować teologię? Dorastałam w parafii w Al-Hasaka. Mój ojciec był jednym z radnych parafialnych. Kościół był dla nas[...]

miniatura

Bioróżnorodność w Serbii Ks. Miroslav Ponjičan z Słowackiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Serbii (Slovenská evanjelická augsburgského vyznania v Srbku) zainicjował akcję sadzenia 2900 jabłoni w 29 parafiach. Drzewka te należą do starych odmian, które już rzadko są spotykane. Projekt jest częścią obchodów 100 lat Kościoła w Serbii. Tematem tych obchodów jest wypowiedź przypisywana Marcinowi Lutrowi: „Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni”. „Jabłka są częścią naszej kultury i tradycji, dlatego chcielibyśmy zachować ich rozmaitość” – wyjaśnił 26-letni ks. Ponjičan. Sadzenie odmian, które już prawie nie występują, ma na celu zwiększenie bioróżnorodności. Każda z 29 parafii w okresie od listopada do lutego otrzymała 100 młodych drzewek –[...]