miniatura

– jesienna sesja Synodu Kościoła W dniach 15-17 października 2021 r. w Warszawie synodałowie obradowali na 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Po długiej przerwie odbyła się ona stacjonarnie, choć dopuszczono też możliwość uczestnictwa przez Internet. Od jesieni 2019 roku odbyły się cztery sesje na platformie do wideokonferencji. Piątkowe obrady rozpoczęły się nabożeństwem, kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu. W swoim rozważaniu opartym o tekst Ewangelii Jana 5,39-42 nawiązał do aktualnych dyskusji na temat migrantów i LGBT oraz podziałów, jakie przebiegają nie tylko w polskim społeczeństwie, ale także przez wspólnoty i parafie. „Wydaje się, że wiele rozgraniczeń nie przebiega dziś między Kościołami czy wspólnotami chrześcijańskimi, ale w[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W sobotę 22 maja 2021 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji cieszyńskiej, która miała się odbyć 20 marca, ale ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce została przeniesiona na maj. Zebranych powitał zwierzchnik diecezji bp Adrian Korczago. Następnie przekazał głos ks. dr. Grzegorzowi Olkowi, który wygłosił wykład pt. „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus” – Pawłowe przedstawienie dwóch sprawiedliwości w Rz 10 jako wyzwanie dla ewangelików w XXI wieku? W kolejnej części spotkania przyjęto porządek sesji, a ślubowanie złożył nowy członek synodu ks. Mateusz Mendroch, wikariusz parafii w Cieszynie. Powołano też sekretarzy i komisję skrutacyjną. W dalszej części obrad bp Adrian Korczago zaprezentował sprawozdanie z życia diecezji w 2020 roku, które wraz z przesłanymi[...]

miniatura

– kolejna sesja Synodu Kościoła przez Internet W związku z trwającą pandemią po raz kolejny najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – Synod Kościoła – obradowała przez platformę do wideokonferencji. Synodałowie spotkali się 23 i 24 kwietnia 2021 roku. Obrady prowadził prezes ks. Adam Malina. Wiosenna sesja Synodu Kościoła była tradycyjnie poświęcona podsumowaniu poprzedniego roku. Delegaci wcześniej otrzymali sprawozdania. W związku z trybem obrad biskup Kościoła Jerzy Samiec przedstawił tylko główne punkty swojego sprawozdania. Podobnie uczynił prezes synodu ks. Adam Malina, który szczególnie wskazał na dotychczasowe dokonania zespołu ds. urzędu kościelnego. Członkowie Synodu Kościoła w głosowaniu przyjęli sprawozdania biskupa Kościoła, prezesa synodu oraz komisji synodalnych. Następnie wiceprezes konsystorza[...]

miniatura

Diecezja warszawska W sobotę 27 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji warszawskiej. Obrady, które pierwotnie miały odbyć się hybrydowo w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, w duchu odpowiedzialności oraz w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, zostały przeniesione całkowicie do Internetu. Członkowie synodu po raz pierwszy w historii spotkali się na platformie do wideokonferencji. Modlitwę na rozpoczęcie synodu poprowadziła dwójka nowych duchownych w diecezji: ks. Grzegorz Fryda oraz ks. Sebastian Madejski. Drugi z księży w swoim rozważaniu przygotowanym w oparciu o tekst z 5 Mż 8,12.14 zwrócił uwagę na to, że „nawet kiedy będziemy mieć zapewnione bezpieczeństwo w postaci pięknych domów, pięknych nieruchomości, nie możemy zapomnieć o Słowie, które jest najistotniejsze i fundamentalne”. Wiosenna sesja synodu[...]

miniatura

W trybie online 13 marca 2021 r. odbyła się 9. nadzwyczajna sesja Synodu Kościoła. Obradujący członkowie Synodu Kościoła przedłużyli kadencję zwierzchnich władz Kościoła o jeden rok. Ze względu na pandemię synodałowie zdecydowali o przesunięciu terminu wyborów delegatów do synodów diecezjalnych i do Synodu Kościoła oraz wyborów radców konsystorza. Zmiana została podjęta ze względu na zbliżającą się do końca kadencję konsystorza Kościoła – upływa ona wiosną 2021 roku. Z powodu na trudną sytuację epidemiczną zwołanie stacjonarnej sesji synodu może nie być możliwe, a wybory władz Kościoła nie mogą odbywać się w trybie zdalnym. Kadencje rad parafialnych i pozostałych gremiów kościelnych nie ulegają zmianie, choć zgodnie z prawem również mogą być przedłużone ze względu na sytuację epidemiczną. Sprawozdawcza (wiosenna) sesja[...]

miniatura

Diecezja katowicka W sobotę 20 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Długo rozważano, w jakiej formie ma się odbyć – czy stacjonarnie w katowickim kościele, czy jednak zdalnie. W świetle najnowszych obostrzeń rada diecezjalna zdecydowała o przeprowadzeniu posiedzenia za pomocą platformy do wideokonferencji. Mimo obaw o frekwencję, udział w obradach wzięło 75 z 92 członków synodu, w trybie hybrydowym, ponieważ, w niektórych parafiach część synodałów zebrała się na plebaniach i uczestniczyła w posiedzeniu wraz z duchownymi zachowując reżim sanitarny. Obrady synodu rozpoczęły się rozważaniem Słowa Bożego, które wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy. Przyjęto sprawozdania z[...]

miniatura

– jesienna sesja Synodu Kościoła Jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odbyła się w sobotę, 21 listopada 2020 r. Po raz drugi synodałowie obradowali w trybie wideokonferencji. Sesję prowadził prezes synodu ks. Adam Malina. W pierwszej części obrad biskup Kościoła Jerzy Samiec przyjął ślubowanie nowych członków Synodu Kościoła: Adriany Gabryś i ks. Janusza Staszczaka. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny za rok 2020. W kolejnym punkcie obrad bp Jerzy Samiec przedstawił, jak wyglądało życie Kościoła w minionych miesiącach w czasie pandemii. Zwrócił uwagę na sytuację osób, dla których ten czas był i jest szczególnie trudny: wszystkich chorych, tych, którzy stracili bliskich, którzy doświadczają trudności związanych z ograniczeniami gospodarki oraz utratą pracy, a[...]

miniatura

We wrześniu, ze względu na koniec kadencji, odbyły się wybory biskupa diecezji warszawskiej oraz biskupa wojskowego.   W Warszawie 12 września 2020 r. Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrał biskupa diecezjalnego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem w sali synodalnej Centrum Luterańskiego. Nabożeństwo prowadził radca diecezjalny ks. Wojciech Rudkowski z Radomia, a kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Teksty liturgiczne czytali świeccy członkowie rady diecezjalnej – Elżbieta Byrtek i kurator diecezji Karol Werner. W kazaniu na podstawie Ewangelii Łukasza 24 bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę, że bez względu na to, czy mamy przed oczyma perspektywę prazboru czy współczesnego Kościoła, obawy są właściwie podobne, nawet jeśli uwarunkowania są inne. „W mojej ocenie, niezależnie od tego, czy przyglądamy[...]

miniatura

Jak co roku, wiosenna sesja Synodu Kościoła była zaplanowana na tydzień po Wielkanocy. Niestety w 2020 roku rada synodalna była zmuszona do zmiany tego terminu. Po rozważeniu wszystkich ograniczeń i możliwości czasu pandemii zdecydowano się na sesję w formie telekonferencji przy pomocy platformy internetowej. Już wcześniej, praktycznie od marca, różne władze kolegialne Kościoła właśnie w ten sposób obradowały. W sobotę, 20 czerwca 2020 r. synodałowie zamiast udać się w podróż do Warszawy, zasiedli przed swoimi komputerami. Było to praktycznie już drugie spotkanie, bo wcześniej we wtorek, odbyło się spotkanie szkoleniowe. Wtedy uczestnicy poznali możliwości platformy do telekonferencji internetowej oraz sprawdzono różne możliwości systemu do głosowań. Podstawowym zadaniem wiosennej sesji Synodu Kościoła jest zawsze podsumowanie minionego roku.[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) 7 marca 2020 r. odbyła się VII sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Synod rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez bpa Adriana Korczago. Następnie synodałowie przenieśli się do budynku Augustany. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, bp Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności diecezji w 2020 roku. Synod zatwierdził sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewangelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji religijnej, kapelanów szpitalnych, duszpasterza więziennego, duszpasterza niesłyszących oraz metodyka nauczania lekcji religii. Sprawozdanie finansowe diecezji za 2019 rok zaprezentował kurator diecezji Tomasz Bujok, a Jan Machalica zreferował sprawozdanie komisji rewizyjnej. Synod[...]