miniatura

– aktualność etyki politycznej luteranizmu Zmiany, które przyniosły w naszym kraju zeszłoroczne wybory parlamentarne, jak i niedawne wybory samorządowe, sprzyjają pytaniom o relacje pomiędzy państwem, polityką i Kościołem. W swoich kampaniach i programach wyborczych stronnictwa polityczne temat relacji państwowo-kościelnych traktowały jako jeden z głównych. Wizje tych relacji różniły się od siebie, czasem radykalnie. Szczególnie istotne były kwestie organizacji lekcji religii w szkołach czy likwidacji Funduszu Kościelnego. Odbiły się one szerokim echem, także w naszym Kościele. Zmiany zachodzące w polityce są także impulsem do przypomnienia sobie w skrócie charakterystycznej dla luteranizmu wykładni etyki politycznej, którą nazwać można nauką o dwóch regimentach albo o dwóch władzach – czyli dwóch sposobach Bożej troski o świat.[...]